English version

Bibliografija COBISS

Strokovne aktivnosti

Univerza po letu 2000

Utrinki

© Cene Bavec
Zadnja sprememba: 27.10.2020

 

 

Zaslužni prof. dr. Cene Bavec
Univerza na Primorskem
cene.bavec@guest.arnes.si

 

Cene Bavec, rojen 1946, je diplomiral iz tehnične fizike (1972), magistriral iz operacijskih raziskovanj (1975) in doktoriral iz informacijsko upravljalskih znanosti (1996) na Univerzi v Ljubljani. Njegove redne zaposlitve do upokojitve leta 2013 so bile:

* IBM sistemski inženir, Intertrade IBM (1972-1976)
* Svetovalec, Inštitut Jožef Stefan
(1976-1978)
* Svetovalec, Visoka šola za upravo
(1978-1980)
* Vršilec dolžnosti direktorja, vladni Center za družbeni sistem informiranja
(1980-1982)
* Namestnik direktorja, Republiški zavod za statistiko
(1982-1996)
* Svetovalec vlade, Ministrstvo za javno upravo in pravosodje ter Ministrstvo za znanost in tehnologijo (1986 -1995)
* Državni podsekretar, Ministrstvo za znanost in tehnologijo
(1995-1998)
* Državni sekretar, Ministrstvu za znanost in tehnologijo
(1998-2000)
* Dekan, Visoka šola za management Koper
(2001-2002)
* Koordinator sodelovanja IBM z univerzami v Srednji Evropi in Rusiji, IBM CEMA (2004-2005)
* Redni profesor, Univerza na Primorskem (do upokojitve 2013)
* Zaslužni profesor Univerze na Primorskem (2014)

Leta 2006 je prejel nagrado “Donald Michie and Alan Turing” za življenjsko delo.