rastlinske strani
¤ ¤ ¤

MAHOVI

× × ×
razred Andreaeoidae
red ANDREAEALES
Na skici Andreaea sp.; levo v suhih, desno v vlažnih razmerah; n - gametofit, 2n - sporofit
Andreaeaceae - andrejevke [1]
× × ×
razred Sphagniidae
red SPHAGNALES
Na fotografiji Sphagnum angustifolium, Sphagnaceae
Sphagnaceae - šotni mahovi [4]
× × ×
razred Polytrichiidae
red POLYTRICHALES
Na fotografiji ..., Polytrichaceae
Polytrichaceae - kapičarji [3]
× × ×
razred Tetraphiidae
red TETRAPHIDALES
Na skici Tetraphis pellucida; n - gametofit, 2n - sporofit
Tetraphidaceae - četverozobniki [1]
× × ×
razred Bryiidae
red BRYALES
Na fotografiji Bryum caespiticium, Bryacese
Bartramiaceae - šivalnice [2] | Bryaceae - mahovje [4] | Fontinalaceae - potočni mahovi [1] | Mniaceae - cvetniki [6]
red DICRANALES
Na fotografiji Dicranum polysetum, Dicranaceae
Dicranaceae - krivenčniki [3] | Fissidentaceae - polzobniki [4] | Leucobryaceae - okrasni mahovi [1] | Schistostegaceae - svetlenice [1]
red GRIMMIALES
Na fotografiji ..., Grimmiaceae
Grimmiaceae - žimenke [3]
red HEDWIGIALES
Na fotografiji Hedwigia stellata, Hedwigiaceae
Hedwigiaceae - hedwigovke [2]
red HYPNALES
Na fotografiji ..., Hypnaceae
Ambylstegaceae - prišpičenke [2] | Anomodontaceae - vitičarji [3] | Brachythecaceae - ramenarji [4] | Hylocomiaceae - hostni mahovi [5] | Hypnaceae - bradovci [2] | Thuidiaceae - klekovniki [2]
red NECKERALES
Na fotografiji ..., Neckeraceae
Climaciaceae - lestvenice [1] | Neckeraceae - drežniki [3] | Thamnobryaceae - grmičevci [1]
red ORTHOTRICHALES
Na fotografiji ..., Orthotrichaceae
Orthotrichaceae - ravnodlačniki [3]
red POTTIALES
Na fotografiji Tortula ruralis, Pottiaceae
Pottiaceae - bradnice [2]
¤ ¤ ¤
← Nazaj ←