Naslovi svetovalcev v Sloveniji

----------

Koordinator IBLCE za Slovenijo

Asist. Andreja Tekauc Golob, dr. med., specialistka pediatrije, IBCLC

Klinični oddelek za ginekologijo in perinatologijo UKC Maribor,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor
Tel: 02 321 2453, Mobi: 041 915 993
E-naslov: andreja.tekauc-golob@ukc-mb.si
andreja.tekauc-golob@guest.arnes.si
Izpit za IBCLC opravila 2001, obnovila 2006.


Svetovalci

Prim. doc. dr. sci. Zlata Felc, dr. med., specialistka pediatrije v pokoju, IBCLC
predstavnica Evrope v izpitnem odboru IBLCE (European Representative to the IBLCE Board) od 2003 do 2006.
Naslov: Erjavčeva ulica 17, 3000 Celje
Tel: 03 5451 547; Mobilni tel: 031461198
E-naslov: zlata.felc@gmail.com
Izpit za IBCLC opravila 2002, obnovila 2007.


Andreja Arnšek Domjan, dr. med., specialistka pediatrinja, IBCLC
SPS Ginekološka klinika, KO za perinatologijo,
Šlajmerjeva ulica 3, Ljubljana
e-naslov: andreja.domjan@guest.arnes.si
Izpit za IBCLC opravila 2004, obnovila 2009.


Cvetka Skale, diplomirana medicinska sestra; IBCLC
Odsek za neonatalno pediatrijo, Ginekološko-porodniški oddelek, SB Celje
Ronkova 23, 3000 Celje
tel: 03/490-23-18; 051-317-878
e-naslov: cveta.skale@gmail.com
Izpit za IBCLC opravila 2004, obnovila 2009.

Opomba:
vsak prvi četrtek v mesecu je prisotna na srečanju Skupine za podporo dojenja.
Srečanje je vedno ob 16. uri, v prostorih Projektne pisarne - Celje zdravo mesto, na Slomškovem trgu 4.


Svetovalke, ki so opravile izpit leta 2006


BRIGITA KRAŠEVEC
Celovška c.130, 1000 Ljubljana
brigita.krasevec@zd-lj.si

KATJA BUGAR
Tbilisijska 3, 1000 Ljubljana
katjabugar@yahoo.com

LILJANA VERBIČ
Mačkov kot 11, 1133 Ljubljana
lili.verbic@gmail.com

MAJDA ZORE
Vir, Borova ul. 6, 1230 Domžale
tel. 01/7214 207

ŠPELA HVASTIJA
Slomškova 23, 1290 Grosuplje
spelahvastija@yahoo.com

DIANA PAVLIČ
Brnica 33, 1430 Hrastnik
dianapavlič@volja.net

ROMANA LIKAR
Mejna 57, 2000 Maribor
romana.likar@gmail.com

BARBARA ČUK
Čolnikova 6, 2000 Maribor
barbara.cuk@email.si

ESTHER ŠAUPERL
Preradovičeva 29, 2000 Maribor
nik.sauperl@guest.arnes.si

DANICA SIRK
Jurovska c. 35, 2230 Lenart
danica.sirk@zd-mb.si
marjan.sirk@uni-mb.si

BRIGITA ŠUŠTAR
Arbajterjeva 1, 2250 Ptuj
tjasa.sustar@guest.arnes.si

ROSEMARIE FRANC
Orehova c. 621 B, 2312 Orehova vas
rosemarie73@email.si

TANJA RANCIGER
Zgornje Tinsko 22, 3223 Loka pri Žusmu
tanja.rancinger@volja.net

BARBARA OŠTIR
Mizarska 20, 3210 Sl. Konjice
Gsm: 031 891 436
barbaraostir@yahoo.com

SLAVICA DRAME
Škofija 7, 3253 Pristava pri Mestinju
slavica.drame@volja.net

IRENA AHČIN
C. Kokrškega odreda 36, 4000 Kranj
irena.ahcin@moj.net

KARLA BOGOŽALEC
Kropa 100 B, 4245 Kropa
bogozalec@siol.net

MARJETKA ŽEFRAN DROLE
Kneža 91, 5216 Most na Soči
marjetka.drole@gmail.com

MARICA HARMANDIČ
Ragovska 12, 8000 Novo mesto
cic.harmandic@gmail.com

MATEJA ČERNELIČ
Kregarjeva 51, 8250 Brežice
mcernelic@yahoo.com

ANA ŠPANINGER
Trdinova 1, 2251 Ptuj,
spaninger.ivan@siol.net

MARIJA OCVIRK
Vinska gorica 26a, 3204 Dobrna,
marija.ocvirk@terme-dobrna.si

MAJA PESTEVŠEK
Celjska 3, 1000 Ljubljana,
maja.pestevsek@siol.net

Svetovalke, ki so opravile izpit leta 2007


MARIJA JENKO
Šutna 44

SEVERINA FEUŠ
Jakopičeva 2, Ljubljana
Severina.Libra@telemach.net

HELENA ILJAŠ
Pionirska c. 38, Verd, Vrhnika
Alenka.Iljas@kclj.si

ROMANA VASILJEVIĆ
Poženelova 7, Laško

IRENA GALUN
Majšperk 81, 2322 Majšperk
Irena.Galun@email.si

MAJA HORVAT
Vrhovci c. 18/1, Ljubljana
Maja.Horvat@kclj.si

VILMA NOVAK
Prešernova 30, Domžale
nvilma@siol.net

JOŽICA ŠUC
Likarjeva ul. 12, 8280 Brestanica
Jozica.Suc@gmail.com

ALEKSANDRA MERNIK MERC
Visole 166a, Slov. Bistrica
Aleksandra.Mernik.Merc@siol.net

MARIJA ERŽEN
Zg. Bitnje 41A
Marija.Erzen@email.si

MICHAELA BAUMKIRHER
Trnovec 10, 8292 Zabukovje
Michaela.Baumkirher@zd-sevnica.si

LIRIJA ZEMLJARIČ
Belšakova 29, 2250 Ptuj
Lirija.Zemljaric@yahoo.si

LEA AHČIN
Sveti Duh, gl. sestra porodnišnice Kranj
lea.ahcin@bgp-kranj.si

Svetovalke, ki so opravile izpit leta 2008


MAJDA ČEH
Vintarovci 21a, 2253 Destrnik
majdaceh@gmail.com

VIDA ČEH
Utik 89, 1217 Vodice
patronaza@zd-domzale.si,
vida.ceh@zd-domzale.si

GORDANA HOJNIK
Štrafelova 1, Ptuj
gordana.hojnik@gmail.com

KSENIJA KOZOROG
Na zelenici 8, 3000 Celje
nina.kozorog@siol.net

PETRA ROBIČ
Ulica 5. prekomorske brigade 17, Ptuj
petrusata@gmail.com

MIRA SAVNIK
Prelog, Breznikova 31, 1230 Domžale
mira.savnik@siol.com

ŠPELA ZIMIC
Pod hribom 2, 1431 Dol pri Hrastniku
spela.zimic@gmail.com

Svetovalci, ki so opravili izpit leta 2009


ANDREJA MESOJEDEC
Družinska vas 30 B, 8220 Šmarješke toplice
Tel. 07 3073852
mobi: 031 739 368

ELIZABETA NOVAK
Jablan 5, 8216 Mirna peč
Mobi: 051 410 435
služba: 07 3916242
betka.novak@gmail.com

HROVAT DARINKA
Mihovo 13, 8310 Šentjernej
Mobi: 031 574 555
služba: 07 3916203
darinka.hrovat@sb-nm.si

ANGELCA ŠUSTER
Podvrh 40, 3330 Mozirje
Mobi: 031 658 733
angelca.suster@gmail.com

SRETEN NAKIĆENOVIĆ
Krožna pot 2, 1360 Vrhnika
Mobi: 041 494 219
nakicenovic.sreten@gmail.com

LIDIJA ŽALEC
Vidmarjeva ul.42, 8000 Novo mesto
Mobi: 040 844 959
lidija.zalec@sb-nm.si