Asist. ANDREJA TEKAUC GOLOB, dr. med., specialistka pediatrije, IBCLC
Klinični oddelek za ginekologijo in perinatologijo UKC Maribor

Ljubljanska 5, 2000 Maribor