English

 

 Agnes Pisanski Peterlin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redna profesorica 

Oddelek za prevajalstvo

Filozofska fakulteta

Univerza v Ljubljani

 

Aškerčeva 2

1000, Ljubljana

Slovenija

 

Kabinet: 23A


 

Tel: +386-(0)1-2411504

       +386-(0)1-2411500

e-pošta: agnes.pisanski@guest.arnes.si

 

 

 

 

 

 Področja raziskovanja

 • kontrastivna analiza (angleško-slovenska in slovensko angleška)
 • znanstveno in tehnično prevajanje
 • akademski diskurz
 • pragmatika
 • analiza diskurza
 • samoprevajanje

 

Izbrane publikacije

Knjige

Uredniško delo

 • Pisanski Peterlin A. Mikolič Južnič T. ur. (2020) Academic writing from cross-cultural perspectives: Exploring the synergies and interactions. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

 •  Hirci, N., Grad, M. Pisanski Peterlin A. Mikolič Južnič T. ur. (2019) International Conference Translation and Interpreting Responding to the Challenges of Contemporary Society: Book of abstracts (Zbornik povzetkov mednarodne konferenca Odgovori prevajanja in tolmačenja na izzive sodobne družbe), Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (21. - 22. junij 29).

 • Pisanski Peterlin, A., Schlamberger Brezar, M., ur. (2014) Prevodoslovno usmerjene kontrastivne študije. (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

 • Pisanski Peterlin, A. ur. (2007) Metabesedilnost v uporabnem jezikoslovju. Posebna tematska številka revije Jezik in slovstvo 52(3/4).

 Članki v revijah in monografijah


 • Hirci, N., Pisanski Peterlin, A. (2020) Face-to-face and Wiki revision in translator training: Exploring the advantages of two modes of collaboration.  The Interpreter and Translator Trainer 14(1). 38-57. https://doi.org/10.1080/1750399X.2019.1688066
 • Pisanski Peterlin, A. (2019) Self-translation of academic discourse: The attitudes and experiences of authors-translators. Perspectives: Studies in Translation Theory and Practice 27 (6). 846-860. https://doi.org/10.1080/0907676X.2018.1538255
 • Hirci, N., Mikolič Južnič, T., Pisanski Peterlin, A. (2019) Enriching translator training with interpreting tasks: Bringing sight translation into the translation classroom. V: Dal Fovo, E., Gentile, P. (ur.). Convergence, Contact and Interaction in Translation and Interpreting Studies. Frankfurt: Peter Lang. 213-234.

 • Pisanski Peterlin, A., Mikolič Južnič, T. (2018) Osebni zaimki v funkciji osebka: pragmatični vidiki slovnične kategorije. Slovenščina 2.0. 6(2). 127-153. http://dx.doi.org/10.4312/slo2.0.2018.2.127-153
 • Pisanski Peterlin, A., Botshon, L., Blake, J. (2018) Transnational pedagogical collaboration in the age of globalization: Literary and cultural studies in the virtual classroom. ADE Bulletin 156./ ADFL Bulletin 45(1). 184199. DOI: 10.1632/ade.156.184;
 • DOI: 10.1632/adfl.45.1.184 10.1632/adfl.45.1.184