UREJANJE BESEDIL


Strojna in programska oprema INTERNET WORD

PREDSTAVITVE

INFORMACIJA IN PODATEK
KOMUNICIRANJE
OSNOVNA STROJNA OPREMA


PREVERJANJE ZNANJA

OCENJEVANJE ZNANJA 2016


RAZLAGA

VAJE

Vaja 1 Vaja 3
Vaja 2 Vaja 4


PREVERJANJE ZNANJA

OCENJEVANJE ZNANJA 2016


VAJE - Besedilo za urejanje

VAJE - Besedilo za glava noga

VAJE - Besedilo za učenje kazal

VAJE

Vse vaje so prilagojene uporabi programa Word 2013.
Vaja 1 Vaja 11 Vaja 21
Vaja 2 Vaja 12 Vaja 22
Vaja 3 Vaja 13 Vaja 23
Vaja 4 Vaja 14 Vaja 24
Vaja 5 Vaja 15 Vaja 25
Vaja 6 Vaja 16 ZAKLJUČNA VAJA
Vaja 7 Vaja 17
Vaja 8 Vaja 18
Vaja 9 Vaja 19
Vaja 10 Vaja 20

SAMOSTOJNA UPORABA PROGRAMA

ZGIBANKA

ČLANEK

SEMINARSKA NALOGA

PREVERJANJE IN OCENJAVANJE ZNANJA

PREVERJANJE

OCENJEVANJE 2014

OCENJEVANJE 2016