UREJANJE BESEDIL


Strojna in programska oprema INTERNET WORD

PREDSTAVITVE

INFORMACIJA IN PODATEK
KOMUNICIRANJE
OSNOVNA STROJNA OPREMA


PREVERJANJE ZNANJA

OCENJEVANJE ZNANJA


RAZLAGA (Uporaba posebnih znakov za iskanje.)

VAJE

Vaja 1
Vaja 2


OCENJEVANJE ZNANJA


VAJE - Besedilo za urejanje

VAJE - Besedilo za glava noga

VAJE - Besedilo za učenje kazal

VAJE

Vaja 1 Vaja 9 Vaja 17
Vaja 2 Vaja 10 Vaja 18
Vaja 3 Vaja 11 Vaja 19
Vaja 4 Vaja 12 Vaja 20
Vaja 5 Vaja 13 Vaja 21
Vaja 6 Vaja 14 Vaja 22
Vaja 7 Vaja 15 Vaja 23
Vaja 8 Vaja 16 Vaja 24
ZAKLJUČNA VAJA

SAMOSTOJNA UPORABA PROGRAMA

ZGIBANKA

ČLANEK

SEMINARSKA NALOGA

PREVERJANJE IN OCENJAVANJE ZNANJA

PREVERJANJE

OCENJEVANJE 2014

OCENJEVANJE 2016