EPI READING BADGE - ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA   4. razred 8-letne OŠ in 5. razred 9-letne OŠ              šolsko leto 2005/2006, tekmovanje:  13.3.2006

 

USPEŠNO REŠEVANJE VAM ŽELIM!

 

THE LITTLE RED HEN 

 

Besedišče.  Odgovori.

Izreki.   Glasovi.

 

JACK & THE BEANSTALK  Besedišče. Besedišče 1.

Vsebina.

 

VAJE, šol.leto 2003/2004

TOWN MOUSE AND COUNTRY MOUSE Poveži.    Poveži1.   Poveži2.

Uredi.   Uredi1.

Dopolni.    Odgovori. 

VAJE, šol.leto 2004/2005

IN THE SKY 

Dopolni.

Poveži.     Odgovori.

 
 

              VAJE 3.r. 8-letne OŠ