Računanje
Navodilo:

 • označeni okrogli gumbi določajo načim reševanja
 • gumb Začetek sproži reševanje po novih nastavitvah
 • gumb Ponovitev sproži reševanje po starih nastavitvah
 • gumb Prekitev prekine reševanje
 • tipka Enter sproži preverjanje
 • tipka Preslednica briše zadnji znak
 • Ponovitve (napačnega računa): strogo (nobena), krepko (ena), šibko (tri)
 • Kakšni so računi? Za katera števila?
    seštevanje
    odštevanje
    množenje
    deljenje
    do 20
    do 50
    do 100
    do 1000
  Koliko računov? Pogoji!
    tri (3)
    šest (6)
    deset (10)
    strogo
    decimalke
    negativno
       
       
         
           
         
                 
         
           
         
       
  Račun prav napak čas utež uspeh
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  Skupaj