Poštevanka
Navodilo:

 • označeni okrogli gumbi določajo načim reševanja
 • gumb Začetek sproži reševanje po novih nastavitvah
 • gumb Ponovitev sproži reševanje po starih nastavitvah
 • gumb Prekitev prekine reševanje
 • tipka Enter sproži preverjanje
 • tipka Preslednica briše zadnji znak
 • Ponovitve (napačnega računa): strogo (nobena), krepko (ena), šibko (tri)
 • Kaj izračunati? Za katera števila?
    množenec
    množitelj
    zmnožek
    do 10
    do 20
    do 30
  Koliko računov? Popravljanje
    tri (3)
    šest (6)
    deset (10)
    strogo
    krepko
    šibko
       
       
         
           
         
                 
         
           
         
       
  Račun prav napak čas utež uspeh
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  Skupaj