SLOVENSKO GLASOSLOVJE

  • Besede izgovarjamo z glasovi, ki jih tvorimo z govornimi organi ali govorili.
  • V slovenskem knjižnem jeziku (SKJ) imamo 29 glasov.
  • Glasove zapisujemo s črkami - v slovenski abecedi je 25 črk.

Glasove SKJ delimo v osnovi v dve skupini:

Valentina Lapuh, maj 2012