Statut PGD Vinica 2012

PRAVILNIK O DISCIPLINSKEM POSTOPKU

PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI POSLOVANJA

 

 

Število obiskov:  

Free SubDomains