EVA-tt - Urniki z  odliko!

Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše

Oddelek 4aft

ponedeljek torek sreda četrtek petek
0. 07:10 - 07:55


KOZppkv1 • MBIOb1 • MBIOb2 • MKEMk1 • MKEMk2 • KOZko1/4bft • BIO • BIO • 4a • 4a • 4bft/Štajnmec • Kajba Mori • Kajba Mori • Pigac • Pigac
1. 08:00 - 08:45 RDR/4aft/Dolenc OZD/4aft/Štajnmec TJ1a • TJ1n/4akt • TUJ/Ramot • Jenčič KOZko1 • MBIOb1 • MBIOb2 • MKEMk1 • MKEMk2/4bft • BIO • BIO • AMF • AMF/Štajnmec • Kajba Mori • Kajba Mori • Pigac • Pigac MAT/4aft/Ježovnik
2. 08:50 - 09:35 ZDR/4aft/Levstik ŠVZ/TEL1/Šljivar MAT/4aft/Ježovnik OZDppo1 • ILSpils1/lab1 • lab2/Štajnmec • Levstik SLO/4aft/Štok Plej
3. 09:40 - 10:25 ZDR/4aft/Levstik SLO/4aft/Štok Plej SMAT/4aft/Ježovnik OZDppo2 • ILSpils2/lab1 • lab2/Štajnmec • Levstik SLO/4aft/Štok Plej
4. 11:00 - 11:45 HUG/4aft/Tkalec ILS/4aft/Levstik KOM/4aft/Ribič ILS/4aft/Levstik RDRprdr1/4aft/Levstik
5. 11:50 - 12:35 HUG/4aft/Tkalec KOM/4aft/Ribič ŠVZ/TEL1/Šljivar TJ1a • TJ1n/4akt • TUJ/Ramot • Jenčič RDRprdr2/4aft/Levstik
6. 12:40 - 13:25 TJ1a • TJ1n/4akt • TUJ/Ramot • Jenčič MNEMn2 • MNEMn1/4a • 4a/Tancer KOZko2 • MBIOb1 • MBIOb2 • MKEMk1 • MKEMk2/4aft • AMF • AMF • AMFp • AMFp/Štajnmec • Kajba Mori • Kajba Mori • Pigac • Pigac OZD/4aft/Štajnmec RU/4aft/Levstik
7. 13:30 - 14:15 ANGppm/4akt/Ramot MNEMn2 • MNEMn1/4a • 4a/Tancer MKEMk2 • MBIOb1 • MBIOb2 • MKEMk1/4a • AMF • AMF • 4a/Pigac • Kajba Mori • Kajba Mori RDR/4aft/Dolenc
8. 14:20 - 15:05
9. 15:10 - 15:55
10. 16:00 - 16:45
11. 16:50 - 17:35
13.
14.
Izdelano s programom EVA-tt -  Urniki z odliko!

www.eva2.si