EVA-tt - Urniki z  odliko!

Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše

Oddelek 1AG

ponedeljek torek sreda četrtek petek
0. 07:10 - 07:55

TJ2a2/1ag/Ramot

1. 08:00 - 08:45 INF/RAČ/Lubej SLO/1ag/Štok Plej ŠVZ/TEL1/Štefok MAT/1ag/Tement Žnidarič FIZ/FIZ/Flajsinger
2. 08:50 - 09:35 GEO/GEO/Marinič SLO/1ag/Štok Plej MAT/1ag/Tement Žnidarič TJ1a • TJ2a2/1ag • 1ag/Ramot MAT/1ag/Tement Žnidarič
3. 09:40 - 10:25 BIO/BIO/Kajba Mori MAT/1ag/Tement Žnidarič ZGO/1ag/Koler Kozic INF/RAČ/Lubej BIO/BIO/Kajba Mori
4. 11:00 - 11:45 TJ1a • TJ1n/1ag • TUJ/Ramot • Jenčič GEO/GEO/Marinič KEM/1ag/Pigac TJ2n2/1ag/Jenčič ZGO/1ag/Koler Kozic
5. 11:50 - 12:35 ŠVZ/TEL1/Štefok TJ1a • TJ2a2/1ag • 1ag/Ramot FIZ/FIZ/Flajsinger SLO/1ag/Štok Plej RU/1ag/Štok Plej
6. 12:40 - 13:25 LU/GLl • LU/GLg/1ag • LUM/Jerkovič • Podbrežnik
TJ2n2/1ag/Jenčič SLO/1ag/Štok Plej KEM/1ag/Pigac
7. 13:30 - 14:15 GLA/1ag/Podbrežnik
TJ2n2/1ag/Jenčič ŠVZ/TEL1/Štefok LUM/LUM/Jerkovič
8. 14:20 - 15:05
9. 15:10 - 15:55
10. 16:00 - 16:45
11. 16:50 - 17:35
13.
14.
Izdelano s programom EVA-tt -  Urniki z odliko!

www.eva2.si