EVA-tt - Urniki z  odliko!

Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše

Oddelek 2aFT

ponedeljek torek sreda četrtek petek
0. 07:10 - 07:55
1. 08:00 - 08:45 SLO/2aft/Volmajer RDRpprdr • RDRppzdr/lab1 • lab2/Tkalec • Levstik RDR/2aft/Bezek RDR/2aft/Bezek TJ1n • TJ1a/TUJ • 2akt/Tancer • Breznik
2. 08:50 - 09:35 SINF/RAČ/Lubej RDRpprdr • RDRppzdr/lab1 • lab2/Tkalec • Levstik MBE/2aft/Tkalec ZGF/2aft/Marinič TJ1n • TJ1a/TUJ • 2akt/Tancer • Breznik
3. 09:40 - 10:25 MAT/2aft/Tement Žnidarič RDRpprdr • RDRppzdr/lab1 • lab2/Tkalec • Levstik MBE/2aft/Tkalec SLO/2aft/Volmajer FIZ/FIZ/Flajsinger
4. 11:00 - 11:45 ŠVZ/TEL1/Šljivar TJ1n • TJ1a/2akt • TUJ/Tancer • Breznik SOC/2aft/Pahor FIZ/FIZ/Flajsinger MAT/2aft/Tement Žnidarič
5. 11:50 - 12:35 KEM/2aft/Denac SLO/2aft/Volmajer ZDR/2aft/Levstik MAT/2aft/Tement Žnidarič ZDR/2aft/Levstik
6. 12:40 - 13:25 ZGO/2aft/Koler Kozic SLO/2aft/Volmajer ŠVZ/TEL1/Šljivar ŠVZ/TEL1/Šljivar SINFpp/RAČ/Lubej
7. 13:30 - 14:15 MBEpp/lab1/Tkalec SOC/2aft/Pahor RU/2aft/Tement Žnidarič KEM/2aft/Denac SINFpp/RAČ/Lubej
8. 14:20 - 15:05
9. 15:10 - 15:55
10. 16:00 - 16:45
11. 16:50 - 17:35
13.
14.
Izdelano s programom EVA-tt -  Urniki z odliko!

www.eva2.si