Dialog v kuhinji, I. del

V intervjujih z izbranimi vizualnimi umetniki odpiramo dileme današnjih umetnikov v Sloveniji: Kako se preživljati? Kako so umetniki povezani z družbo? Ali naj umetnost govori  o družbenih in socialnih odnosih in kako? Ali naj bo umetnost politično angažirana?  Kako družba skrbi za umetnike? Kako je cenjeno njihovo delo? Kakšen je umetniški trg v Sloveniji? Ali finančni uspeh tudi dejansko pomeni kvalitetno umetniško delo? Zakaj uspešni slovenski likovni umetniki večino časa preživijo v tujini?

Intervjuji v PDF obliki:

naslovnica
Jože Barši
Vadim Fiškin
Žiga Kariž
Polonca Lovšin
Alenka Pirman
Tadej Pogačar
Franc Purg
son:DA
Igor Štromajer
Apolonija Šušteršič
Polona Tratnik

 

2.3. - 18.3. 2006
Center in Galerija P74, Ljubljana
http://www.zavod-parasite.si/program/najave3.htm

 

Otvoritev in predstavitev projekta (2. marec):

Vadim Fiskin predstavi svoje delo (9. marec):

Igor Stromajer predstavi svoje delo (16. marec):Dialogue in the Kitchen, Volume I

I conducted a series of interviews with selected visual artists which point to a number of dilemmas faced by artists today in Slovenia: How does one make a living? How are artists connected with the society? Should art address social and societal issues, and if so, how? Should art be politically charged? how should society take care of its artists? To what extent is their work appreciated? What is the art market in Slovenia like? Does financial success also mean artistic quality? Why do successful Slovene artists spend most of their time abroad?

 

 

Tanja Lazetic