DOMOV | BIBLIOGRAFIJA | PRESNEMI

Seznam objav:

 1. KUŠAR, Tomaž, Robotika v tehniki - 5. konferenca učiteljev/-ic naravoslovnih predmetov – NAK 2019: Izobraževanje za sedanjost in prihodnost (Delavnica za učitelje). 23. - 24. 5. 2019, Laško.
 2. KUŠAR, Tomaž, Robotika v osnovni šoli (Robotics in Primary School), Thriving on future education, industry, business and society [Elektronski vir] : proceedings of the MakeLearn and TIIM International Conference, 15-17 May 2019, Piran, Slovenia / [organized by] International School for Social and Business Studies, Slovenija [and] Maria Curie-Skłodowska University, Poland [and] Kasetsart University, Thailand [and] Emuni University, Slovenia ; [edited by Valerij Dermol] [COBISS.SI-ID 40033797 ] - zbornik povzetkov
 3. KUŠAR, Tomaž, Učenje programiranja na primerih iz elektrotehnike Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT ( Kranjska Gora) Zbornik povzetkov prispevkov [Elektronski vir] / Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRikt 2014, Kranjska Gora, 28.-30. maj 2014 ; organizatorja Zavod RS za šolstvo, ARNES ; [uredile Nives Kreuh ... [et al.] ; prevod avtorji, Nives Kreuh in Alenka Andrin] pdf, [COBISS.SI-ID 274087168 ]
 4. KUŠAR, Tomaž, Identifikacija nadarjenih učencev na področju tehnike Motiviranje nadarjenih učencev za matematiko, računalništvo in tehniko : zbornik povzetkov / Strokovni posvet za učitelje matematike, računalništva in tehnike, Ljubljana, 4. 10. 2013 ; [organizator] Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti Pedagoške fakultete v Ljubljani ; [uredil Boštjan Kuzman] str. 31, [COBISS.SI-ID 269003520]
 5. SUSMAN Katarina , RIHTARŠIČ David , KUŠAR Tomaž, Personal touch with electric resistance. WCPE 2012 : book of abstracts / [The World Conference on Physics Education, WCPE, July 1-6, 2012, Bahçeşehir Űniversitesi, Istanbul, Turkey] ; edited by Fatih Taşar. str. 70, [COBISS.SI-ID 9290825]
 6. SUSMAN Katarina , RIHTARŠIČ David , KUŠAR Tomaž, Supplementary way of introducing electrical resistance. V: SUSMAN, Katarin; Book of abstracts / SEEMPE 2012, 1st South-Eastern European Meeting on Physics Education 2012, 11th - 12th September, 2012, Ljubljana; str 42. [COBISS.SI-ID 9375561]
 7. KUŠAR, Tomaž, RIHTARŠIČ DAVID, Achieving learning objectives in teaching Robotics. V: BAČNIK, Andreja (ul)... [et al.] ; prevod Andrej Stopar in Mira Hladnik. Mednarodna multikonferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRikt 2012, Kranjska Gora, 21.-24. marec 2012, 21st-24th March 2012 ; str. 1187-1193, [COBISS.SI-ID 9165385]
 8. KUŠAR, Tomaž, Netbook - Valuable Teaching Resource. V: BAČNIK, Andreja (ul)... [et al.] ; prevod ŠAVLI, Ana. Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRIKT 2011, Kranjska Gora, 13.-16. april 2011, str. 255, International Conference Enabling Education and Research with ICT, 13th-16th April 2011. p. 255. [COBISS.SI-ID 255403776]
 9. KUŠAR, Tomaž, Effective Implementation of ICT in Teaching Robotics in Primary School. V: LENARČIČ, Anja (ur.). Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRIKT 2010 Kranjska Gora, 14.-17. april 2010, International Conference Enabling Education and Research with ICT, 14th -17th April 2010. str. 192. [COBISS.SI-ID 250453504]
 10. KOCIJANČIČ, Slavko, KUŠAR, Tomaž, RIHTARŠIČ, David. Introducing programming languages through data acquisition examples. Int. j.: emerg. technol. learn., 2008, vol. 3, s2, str. 28-33. [COBISS.SI-ID 7561289] (povzetek)
 11. KUŠAR, Tomaž, KOCIJANČIČ, Slavko. Programming eProDas devices in different development environments. V: KOCIJANČIČ, Slavko (ur.), KUŠAR, Tomaž (ur.), RIHTARŠIČ, David (ur.). Computerised laboratory in science and technology education : proceedings. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2007, 5 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7389257]
 12. KOCIJANČIČ, Slavko, KUŠAR, Tomaž. Introducing programming languages through data acquisition examples. V: ČIČIN-ŠAIN, Marina (ur.). Proceedings : conference : savjetovanje. Rijeka: MIPRO, cop. 2008, str. 258-261, ilustr. [COBISS.SI-ID 7433033] - nagrajeni prispevek
 13. ROVŠEK , Barbara, KUŠAR, Tomaž. Sedmi in osmi člen verige eksperimentov. V: Presek. - ISSN 0351-6652. - Letn. 33, št. 2 (2005/2006), str. 20-24.[COBISS.SI-ID 13834329] (izsek)
 14. ROVŠEK, Barbara, BAJC, Jure, KUŠAR Tomaž. Svet fizike: Vesela šola. V: PIL plus. - ISSN 1580-3775. - Letn. 57, št. 21 (28. jan. 2005), str. [19]-34 = Vesela šola.[COBISS.SI-ID 30058338]
 15. KUŠAR, Tomaž, UDOVČ, Gregor, ROVŠEK, Barbara. Aqualand. V: PLANINŠIČ Gorazd (ur.). 3rd International GIREP seminar "Informal learning and public understanding of physics" : 5-9 September 2005,Ljubljana, Slovenia : book of abstracts. [COBISS.SI-ID 3335194]
 16. KUŠAR, Tomaž. Uporaba mikrokrmilnika pri brezžični komunikaciji. Diplomsko delo. September 2006, Ljubljana, Slovenija. [COBISS.SI-ID 6751561] diplomsko delo - PDF

Delovni zvezki za osnovno šolo

 • Kušar, Tomaž, Rihtaršič, David: To je tehnika 6 : delovni zvezek za tehniko in tehnologijo v 6. razredu osnovne šole, Ljubljana : DZS, 2015, ISBN 978-961-02-0703-0 [COBISS.SI-ID 279863552 ]
 • Kušar, Tomaž, Rihtaršič David: To je tehnika 7 : delovni zvezek za tehniko in tehnologijo v 7. razredu osnovne šole, Ljubljana : DZS, 2015, ISBN 978-961-02-0704-7 [COBISS.SI-ID 280352512 ]
 • Kušar, Tomaž, Rihtaršič David: To je tehnika 8 : delovni zvezek za tehniko in tehnologijo v 8. razredu osnovne šole, Ljubljana : DZS, 2016, ISBN 978-961-02-0712-2 [COBISS.SI-ID 284056832 ]

Sodelovanja

 • Trajnostna mobilnost - 2019-2022
 • POGUM (2019-2022) - POdjetnost, Gradnik zUpanja Mladih - Krepitev kompetenc podjetnosti in spodbujanjeprožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah.
 • Sodelavec EU projekta Računalniško podprt laboratorij pri pouku naravoslovja in tehnike (http://e-prolab.com)
 • Sodelavec programa ESS (Evropski socialni skladi) e-gradiva, projekt e-učbeniki za izbrane naravoslovno-tehniške predmete, http://www.pef.uni-lj.si/narteh/
 • Vodja inovativnega projekta v šol. letu 2010/2011
 • Član upravnega odbora v društvu DRTI (Društvo za razvoj tehničnega izobraževanja)
 • Član narodno zabavnega ansambla Storžič

Mentorstvo:

 • Mentor v poletni šoli robotike in elektronike, Gorenje (Zreče) 2015
 • Mentor v poletni šoli robotike in elektronike, Bohinj 2014
 • Mentor v poletni šoli robotike in elektronike, Rabac (HR) 2012
 • Mentor v poletni šoli robotike in elektronike, Tolmin 2011
 • Mentor v poletni šoli robotike in elektronike, Radenci ob Kolpi 2010.
 • Mentor v poletni šoli robotike, Gozd Martuljek 2009,

Šolanje

 • Osnovna šola: Osnovna šola Mengeš
 • Srednja šola: Gimnazija Ljubljana-Šiška (športni oddelek)
 • Visoka šola: UL Pedagoška fakulteta v Ljubljani - smer FIZIKA-TEHNIKA (diplomiral 2006)
 • Študijski Program Izpopolnjevanja iz Računalništva in Informatike (2014) 

Tomaž Kušar, profesor fizike in tehnike| tomaz.kusar(at)osmokronog.si