Z. Jagličić

  Gradbeništvo, 1. letnik, Fizika

  Predavanja so ob torkih 12-14, sredah 12-13 in četrtkih 12-14 v Peterlinovem paviljonu.
  Seminar je ob sredah 13-14 prav tako v Peterlinovem paviljonu.
  Vaje ob torkih 9-12 v H-40 in četrtkih 9-12 v PI/1.

OBVESTILA

PREDAVANJA, SEMINARJI in VAJE

 • 1. teden (oktober): Uvod (power point)
  Predavanja: kinematika, premo gibanje, pot, hitrost, pospešek (prosti pad)
  Seminar: merske napake, priporočeno branje: B. Golli, PEF (prvih 7 strani)

IZPITI in KOLOKVIJI

  V študijskem redu in na prijavah preko računalnika so vnešeni datumi računskega dela izpita. Teorijo pišemo najpozneje dan po računskemu delu izpita. Teoretičnega dela izpita se lahko udeležijo le študenti, ki imajo pozitivno oceno iz računskega dela.

  Pozitivno oceno iz računskega dela lahko študenti pridobijo tako, da pozitivno pišejo oba kolokvija ali, da pišejo pozitivno računski del izpita. Dosežena pozitivna ocena iz računskega dela izpita velja na vseh nadaljnih izpitnih rokih v šolskem letu 2014/15. Ocena računskega dela izpita iz dveh kolokvijev (za pozitivno oceno je potrebno pisati oba kolokvija pozitivno (vsaj 50 točk), na vsakem kolokviju je možno doseči 100 točk):
  Vsota točk
  obeh kolokvijev
  Ocena
  200 - 185 10
  180 - 165 9
  160 - 145 8
  140 - 125 7
  120 - 100 6
  ostalo negativno
  Ocenjevanje računskega dela izpita in pisnega dela teorije:
  Št. točk Ocena
  več od 90 10
  več od 80 do 90 9
  več od 70 do 80 8
  več od 60 do 70 7
  več od 50 do 60 6
  manj od 50 negativno


LITERATURA

 • J. Peternelj, T. Kranjc: Osnove fizike: mehanika, termodinamika in molekularna fizika, UL FGG, 2014.
 • R. Kladnik: Visokošolska fizika (več delov).
 • Serwey: Physics.
 • R. Kladnik, H Šolinc: Zbirka fizikalnih problemov z rešitvami, 1. in 2. del.
 • H. Šolinc: Skozi fiziko z rešenimi nalogami (več delov).