Z. Jagličić

    Elementi gradbene fizike, Gr. 3 letnik, Modul Stavbarstvo

    Predavanja so ob torkih 9-11 v P-I/3, vaje ob sredah 9-11 v PII/3A.

    Predavanja v torek, 19. maja, zaradi ekskurzije večjega števila študentov, odpadejo. Nadomestili jih bomo zadnji teden v letnem semestru.

OBVESTILA

PREDAVANJA in VAJE


DOMAČE NALOGE in IZPIT

    Pet domačih nalog in ustni zagovor nalog.


LITERATURA

  • J. Peternelj, Z. Jagličić: Osnove gradbene fizike, UL FGG, 2014.
  • S. Medved: Gradbena fizika II, UL FA, 2014.