Fizika

Osnovni delci in sile
Pradavanja: merske napake in se vec
Science Daily
On This Day
Energetskoznanstveni poskusi
Zabavni poskusi, veliko optike
Science Playwiths
Znanstvenik Reeko
Amaterski znanstveni in poskusi iz SCIAm
Naredi doma, da bos bolje razumel (npr. Buckyball)
JPL
Amaterska geologija

Fatamorgana na cesti (mirage)


glej berkeley physics course -Vol3 Mirages on the highway (naloga 7.40)
pri asvaltu je visja temp zraka kot nekaj 10 cm visje. Zato je tam manjsi lomni kolicnik. Ko gledas v cesto lahko pride do totalnega odboja. Na cesti lahko potem 'vidis' oblake ali luci oddaljenega avtomobila. Ko se pribliziujes tistemu mestu .. stvar izgine, ker se kot poveca in vec na zadostuje totalnemu odboju. ako dalec vidimo taksno fatamorgano? Podatki iz omenjene knjige: n^2-1 je sorazmeren gostoti, ta pa obratnosorazmerna temperaturi. Priblizek: temperatura zraka se od vroce pri cesti, v tanki plasti spremeni v hladnejso, ki se potem z visino ne spreminja. Vzeli so, da je T_{hladna} 300 K in ob cesti za 10 K visja. S \phi oznacijo kot med zarkom in cesto (torej je to 90-kot, ki smo ga navajeni pri lomnem zakonu), dobijo formulo: \phi = \sqrt{2(n-1) {\triangle T\over T}}
\phi = 0.26 deg in pri fisini 4 ft je razdalja pri kateri vidimo fatamorgano okoli 900 ft.