Kako gospodarimo z viri, ki so (tudi) skupni?

                                                                                                                                                     Povabilo k sodelovanju v pripravi ekonomskega eksperimenta
 

Vabimo vas k sodelovanju v pripravi ekonomskega eksperimenta, ki ga je na podlagi literature in dosedanjega raziskovalno razvojnega dela zasnoval Oddelek za agronomijo, Katedra za agrometeorologijo, urejanje kmetijskega prostora, ekonomiko ter razvoj podeželja BF UL v sodelovanju s Središčem za raziskave in razvoj ACS.  

Krajši opis načrtovanega eksperimenta najdete tukaj.

 

Iskreno vabljeni!

dr. Nevenka Bogataj                                                   prof. dr. Andrej Udovč

Andragoški center Slovenije                                       Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

 

     

 

Klikni za začetek spletne ankete: