Nike K. Pokorn

2018

English

 
 

Nike Kocijančič Pokorn je diplomirala iz angleščine in francoskega jezika in književnosti leta 1992, leta 1995 je magistrirala iz angleške književnosti in leta 1999 doktorirala s področja literarnih znanosti na Univerzi v Ljubljani. Leta 2001 je prejela mednarodno nagrado za najboljši doktorat v obdobju zadnjih treh let na področju prevodoslovja, ki jo podeljuje Evropsko združenje za prevodoslovje. Od leta 1993 je zaposlena na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, sprva na Oddelku za germanske jezike in književnosti, potem pa kot visokošolski učitelj na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete UL. Kot gostujoča profesorica je predavala na Oddelku za prevodoslovje Univerze v Gradcu (2005) in delovala kot raziskovalka na Kent State University v Ohiu, ZDA (2016). Bila je v organizacijskih in znanstvenih odborih več mednarodnih kongresov in je članica mednarodnega uredniškega odbora pri dveh indeksiranih znanstvenih prevodoslovnih revijah (JosTrans in Translation Studies (Routledge)). Deset let je bila predstojnica Oddelka za prevodoslovje na Filozofski fakulteti, šest let je bila članica izvršilnega odbora Evropskega združenja za prevodoslovje (EST) in pet let članica izvršilnega odbora evropske mreže Evropskega mastersa iz prevajanja (EMT). Objavila je več znanstvenih člankov in monografij, med njimi: Challenging the Traditional Axioms: Translation into a non-mother tongue (John Benjamins, 2005) in Post-Socialist Translation Practices (John Benjamins, 2012). Ukvarja se s teorijo prevajanja in uporabnim prevodoslovjem, in sicer s problematiko prevajanja v nematerni jezik, kritiško obravnavo prevodov literarnih besedil in s prevajanjem in tolmačenjem za potrebe skupnosti. Trenutno je predsednica mednarodne mreže doktorskih programov s področja prevodoslovja International Doctorate for Translation Studies (IDTS) (www.idts-est.org)

Zaposlitev