SV. KROMACIJ OGLEJSKI

1600-letnica smrti

2008

1600 let oglejski škof (408 - 2008)

KROMACIJEV ŽIVLJENJEPIS

med 335 in 340
Rodi se v Ogleju, v globoko verni krščanski družini.[1] Ima brata Evzebija in dve sestri. Zdi se, da so se vsi štirje bratje in sestre oklenili posvečenega življenja.
Študira gramatiko in retoriko; nauči se grško in hebrejsko, kar je razvidno iz njegovih del.

pred 369
Posvečen je za duhovnika.

od 369/70
Pod vodstvom škofa Valerijana za nedoločen čas živi v duhovniškem bratstvu skupaj z Rufinom iz Konkordije, Hieronimom iz Stridon, Jovinom in Evzebijem[2.]

381
Sodeluje in spregovori na oglejski sinodi, kjer je navzoč tudi Ambrozij Milanski.

388
Izbran je za oglejskega škofa; verjetno ga posveti sam Ambrozij Milanski.

ok. 390
Iz Betlehema pošlje Hieronim Kromaciju svoj Komentar preroka Habakuka, kjer prizna, da je Kromacij najbolj izobražen med škofi.

393
Hieronim posveti Kromaciju in Heliodoru, ki ga ekonomsko podpirata, svoj novi latinski prevod Salomonovih svetopisemskih knjig.

konec 90. let
Zgradi novo oglejsko baziliko (ki nosi ime po njem oziroma “po–teodorska in je nad prejšnjo "južno dvorano") in priključeno osmerokotno krstilnico s šesterokotnim bazenom.

po 398
Poseže med Rufina in Hieronima, da bi ju spravil med seboj, ker sta sprta zaradi origenističnega vprašanja. Ob tej priliki Hieronim prišteje oglejsko Cerkev med najpomembnejše škofovske sedeže tistega časa: Rim, Aleksandrija in Milano.

od 400 dalje
Piše Komentar Matejevega evangelija (Tractatus), ki ostane nedokončan. Pred tem ob neznanem času objavi Govore (Sermones).

402/403
Rufina prosi za prevod Cerkvene zgodovine Evzebija Cezarejskega.[3]

403
Piše cesarju Honoriju v obrambo Janeza Krizostoma, carigrajskega patriarha, ki je bil odstavljen s sedeža in je prosil za posredovanje njega in milanskega ter rimskega škofa. V zahvalnem pismu 406 nam Krizostom naslika čudovit portret škofa Kromacija.[4]

403/404
Rufin posveti Kromaciju svoj latinski prevod Homilij o Jozuetu Origena Aleksandrijskega.

pred 405
Prosi Hieronima za latinski prevod Tobijeve knjige.

407/408
Umre v Ogleju med koncem 407 in začetkom 408, tik pred drugim gotskim vdorom pod Alarikom.

Uradna stran sv. Kromacija Oglejskega (delno tudi slovensko)


Postavljeno 14.5.2008.