Hieronimova pisma

prevod Franca Ksaverja Lukmana
priredili študentje patrologije III. letnika Teološke fakultete 2000/01

Sv. Hieronim (El Greco)

Leta 1941 sta v Celju pri Družbi sv. Mohorja in v Ljubljani pri Ljudski knjigarni kot 3. in 4. zvezek zbirke Cerkvenih očetov izbrana dela izšla dva zvezka Izbranih pisem sv. Hieronima. Poslovenil, uvod in opombe je napisal dr. Franc Ksaver Lukman.
Obe knjigi sta že redkost in zelo iskani, saj zanimanje za našega rojaka, velikega biblicista in prevajalca sv. Hieronima vedno bolj raste.
Zato smo se v akademskem letu 2000/01 odločili pripraviti elektronski revidiran ponatis prevoda Hieronimovih pisem.

Študentje 3. letnika Teološke fakultete v Ljubljani so pod mentorstvom fr. Mirana Špeliča OFM besedilo vnesli v računalnik, ga jezikovno posodobili in dodali obširnejši komentar. Besedilo je bilo nato urejeno in postavljeno na mrežo. Trenutno so na voljo tale pisma:

Če vas zanima, kdo vse so bili naslovljenci njegovih pisem, prelistajte na to stran.
Tu pa lahko iščete po temah, ki so zanimale našega rojaka in jih je obdelal v svojih pismih. Ogledate pa si lahko tudi, koga vse je Hieronim v svojih pismih omenil. Pa tudi, kdo so bili redaktorji teh pisem.