Kuiz uat starin n pasebnast


Za uatgauar po'rtisn na ta práj knaf na líj strán!
 1. Za ki se j nuca tá čudna ríč? (Slikau I. Laharnar.)


  Za zejle ribat.
  Za prásce klát.
  Za učit uatrače hadit.
  Za jásce lauit.

 2. Kíermu Crklánu na část je bi namálan tá go'rp?


  Majstru Uinkotu Makatúonajmu.
  Natškafu Frančišku Sedeju.
  Uitezu Frenčku Múočnku.
  Hrámšarjejmu Andreju.

 3. Kíera cíerku crklajnske fáre je na tel stár slik?


  Šebrejlenska suetga Jurje.
  Planinska suetga Jáneza Ko'rstnika.
  Uaríhauska suetga Ubalda.
  Nauáška suetga Tamáže.

 4. Či sa pastaulene suisu na slik?


  U Kúojc.
  U Jelejnku.
  Na Mekinaušeh.
  U Padliucu.

 5. Čegáua hiša u Cíerknam ima ták úogu?


  Maksaua.
  Tinčkaua.
  Tiuletaua.
  Čápalaua.

 6. Gar u kíermu turnu meji ta zgún?


  Crklajnskmu.
  Planinskmu.
  Zakriškmu.
  Bukauskmu.

 7. Kam se narprej pride, če se gre pa tel púot naprej?


  Na Makate.
  U Hast.
  H Uouku.
  U Toše.

 8. Kaku se reče pa crklajnsku sačiuju na slik?


  Bap.
  Fožau.
  Tánčk.
  Šurkauc.

 9. Ki j blu učás u tel hiš?


  Šúla.
  Kažin.
  Klaunca.
  Paražúon.

 10. Kaku se reče po'r tel hiš?


  Po'r Cimalu.
  Po'r Rúošpu.
  Po'r Martinčku.
  Po'r Macjáku.

 11. Či je pad rajnka Austo'rje stáu tá deželn kámn? (Slikau Š. Rutar.)


  Po'r Uo'rhoucu.
  Na Uíharšeh.
  Na Uo'rh Križa.
  Na Uo'rhulcah.

 12. Kaku se reče tel znán pastíersk jegráč?


  Klíšmanau máln.
  Tičji skapc.
  Mišji skedn.
  Šurkau kazu.

 13. Kaku se j djálu po'r tel hiš?


  Po'r Fonu.
  Po'r Dudlčku.
  Po'r Matečku.
  Po'r Bohu.

 14. Kíermu Crklánu na část je bi sklesan tá go'rp?


  Natškafu Frančišku Sedeju.
  Uitezu Frenčku Múočnku.
  Skladátlnu Petru Jeríebu.
  Arhitektu Petru na Rúoj.

 15. Na slik je uat Cíerkna má čegar u strán uadmáknena damačíe. Kíera?


  Makatúonaua.
  Gúopalška.
  Matečkaua.
  Rúobaua.

 16. Na kíer cíerkui je namálana tá súnčna ura?


  Na šebrejlensk cíerkui suetga Iuána.
  Na Uatálešk cíerkui suete Katarine.
  Na pališk cíerkui suete Marije.
  Na cíerkui suete Áne u Cíerknam.

 17. Ki pamín latinsk napis TEMPORA TEMPORE TEMPERA na súnčn ur fárne cíerkue suete Áne?


  Cajt gre n na gre.
  Ura j namálana s tempera.
  Ni cajta bres cajta.
  Cajt se uglihuje s cajtam.

 18. Kíera crklajnska uás je na tel má starejš slik s tičje perspektiue?


  Raune.
  Planina.
  Lábne.
  Bukaua.

 19. Či u Cíerknam je tak zid n za ki se j nucau?


  U Málnu, za zadíuajne kašau.
  Na ta stár Et, za nakladajne píska u karjúole.
  Na žuinskmu plácu, za nakládajne žuine na kamjúone.
  Po'r Debeláku, za nakladajne petúona u galjúote.

 20. Uat kíere pado'rtíe je zidouje na slik? (Slikau Š. Rutar.)


  Uat púške teleferike.
  Uad Maklaužajga turna.
  Uad jágarške ta stáre cíerkue.
  Uat Kuretaue hiše.

 21. Na slik je an kanc naríedue, ka ni smí majnkat po'r uaben hiš. Kíere? (Slikau Š. Rutar.)


  Mlatiunce.
  Slamaríznce.
  Uíeštraunka.
  Kripe.

 22. Za ki se j nuca naríedua na slik? (Slikau Š. Rutar.)


  Za žíehta.
  Za sortíerajne drou.
  Za sušejne cujn.
  Za klajne prásca.

 23. Ki j tá uabejšen težák kámn? (Slikau Š. Rutar.)


  Kuiht skapca za padgáne.
  Kuiht cerkuíene ure.
  An kanc zatúrnce.
  Žúokaunk za drablejne sádje.

 24. Za ki se j nuca tále ríč, paduobna úblu?


  Za rízajne tejnkih lajšt.
  Za úblajne znucanih padau.
  Za úblajne hrástauih súodau.
  Za rízajne to'rsk, s kíerm sa učás suetil.

 25. Kíera hiša sret Cíerkna ima ták blížn?


  Mont.
  Ta stára sadníe.
  Ta mála palacina.
  Zadružn dom.

 26. Čegáua j bla ta hiša?


  Klabousaua u Lábneh.
  Gášperjeua u Kálaršeh.
  Mihúonaua Zakrižam.
  Blážaua u Číeplezu.

 27. Kadu u hadú učen raspráj uamejne Cíerkna?


  Grigorij Petrovič Danilevski.
  Mihail Ivanovič Bogoslovski.
  Ignacy Niecisław Baudouin de Courtenay.
  Vasilij Aleksejevič Bogorodicki.

 28. To je anu stáru pisajne z líta 1902. Za ki gre?


  Zapisnk seje "županije Cerklajnske".
  Zapisnk papisa gruntau.
  Zapisnk uad delitue Uataunka.
  Zapisnk papisa žuine n kakúš.

 29. Či u Cíerknam se j pa uojsk, líta 1947, začíeu Rempod, uače zdejšne Ete?


  U Bíetn štál.
  Na Brišarjejmu traunku.
  Po'r Štruklu.
  Po'r Jamšeku.

 30. Kíera zla úoska dalinca j na slik?


  Bábje grápa.
  Sapat.
  Laznice.
  Pásice.

 31. Kíermu gaspúdu je namejnen napis na grabu?


  I. Kunšiču.
  I. Mozetiču.
  M. Peternelu.
  I. Hriberniku.

 32. Či je bla pasníeta ta slika?


  Po'r Maruškaucu.
  U Lúogu.
  Na Želinu.
  U Píerhaj Lukn.Puntau je  uat  múožnih.

Če pa kuizau še nis set, pejt še na ta platlc paglíedat.

Kár je narúobe al pa p še lahk blu, pa sparačte pa letrúonšč púšt na naslou: Marko.Razpetafnaguest.arnes.si

Papráju mpa dapounu M. R. uasuetmu Petru n Paulu líta 2007.