Odlomka iz Courtenayjevih del

Ta prikazen, da se Slovenci tako radi poslužujejo drugih jezikov, dokazuje mej drugim to, da, kakor potomki sužnjev, nijso se še mogli odvaditi robote in hlapčevanja tujcem.

J. N. Baudouin de Courtenay, Nektere opazke ruskega profesorja, Gorica 1875.

J. N. Baudouin de Courtenay, Sprachproben des Dialektes von Cirkno (Kirchheim), Arch. für slavische Philologie VIII(1885)

Izbral: dr. Marko Razpet

CNS