[ Maklaužau turn ] [ Uarh ] [ Šúla ]

[ Stára puot ] [ Deuje bábe ] [ Kuojca ]

[ Družinsko drevo ]

Ua suetmu Štíefnu líta 2006.