Rezultati ankete interesa za študij študentov vezav MA in ….
         na Pedagoški fakulteti v Ljubljani
Anketa je bila izvedena med študenti 1. in 3. letnikov vezav MA in … v študijskem letu 2005/2006.
V anketi je sodelovalo 109 študentov 1. letnika in 41 študentov 3. letnika.
Anketo sta pripravila mag. Boštjan Kuzman in dr. Zlatan Magajna.
Podatke je analizirala Adrijana Turnšek.
  1. V kateri študijski program ste vpisani?  
        letnik    
smer 1.   3.     Skupaj
  f f[%] f f[%] f f[%]
MA-FI 23 21,1% 9 22,0% 32 21,3%
MA-RA 51 46,8% 19 46,3% 70 46,7%
MA-TE 35 32,1% 13 31,7% 48 32,0%
Skupaj 109 100,0% 41 100,0% 150 100,0%
2. Kateri razlogi so bili odločilni, da ste se vpisali v ta študijski program?
smer a   b   c   d   e   f  
1.LETNIK f f[%] f f[%] f f[%] f f[%] f f[%] f f[%]
MA-FI 9 25,0% 13 19,1% 14 19,4% 1 25,0% 7 10,9% 0 0,0%
MA-RA 12 33,3% 38 55,9% 36 50,0% 0 0,0% 34 53,1% 1 100,0%
MA-TE 15 41,7% 17 25,0% 22 30,6% 3 75,0% 23 35,9% 0 0,0%
Skupaj 36 100,0% 68 100,0% 72 100,0% 4 100,0% 64 100,0% 1 100,0%
                         
3.LETNIK f f[%] f f[%] f f[%] f f[%] f f[%] f f[%]
MA-FI 1 12,5% 9 28,1% 7 23,3% 0 0,0% 5 26,3% 0 0,0%
MA-RA 3 37,5% 17 53,1% 12 40,0% 1 100,0% 10 52,6% 0 0,0%
MA-TE 4 50,0% 6 18,8% 11 36,7% 0 0,0% 4 21,1% 2 100,0%
Skupaj 8 100,0% 32 100,0% 30 100,0% 1 100,0% 19 100,0% 2 100,0%
Legenda:          
a - omejitve vpisa v nekaterih drugih študijskih programih  
b - zanimanje za izbrano strokovno področje    
c - veselje do pedagoškega dela in dela z učenci in dijaki  
d - ugled fakultete in pedagoškega poklica      
e - razmeroma dobre možnosti za zaposlitev    
f  - drugi razlogi          
3. Ali bi se raje vpisali v kakšen drug študijski program, če tam ne bi bilo omejitve vpisa?
smer Da   Ne   1.LETNIK
1.LETNIK f f[%] f f[%] 43,1% 56,9%
MA-FI 10 21,3% 13 21,0%
MA-RA 18 38,3% 33 53,2%
MA-TE 19 40,4% 16 25,8%
Skupaj 47 100,0% 62 100,0% 3.LETNIK
         
3.LETNIK f f[%] f f[%] 22,0% 78,0%
MA-FI 1 11,1% 8 25,0%
MA-RA 4 44,4% 15 46,9% 41
MA-TE 4 44,4% 9 28,1%
Skupaj 9 100,0% 32 100,0%
4. Kakšna je bila vaša ocena iz matematike na maturi?  
smer odl. (5)   pr.dob. (4)   dob. (3)   zad. (2)   odl. (5)   pr.dob. (4)   dob. (3)   zad. (2)  
  ON   ON   ON   ON   VN   VN   VN   VN  
1.LETNIK f f[%] f f[%] f f[%] f f[%] f f[%] f f[%] f f[%] f f[%]
MA-FI 2 25,0% 2 7,7% 7 17,9% 5 38,5% 1 14,3% 4 44,4% 2 33,3% 0 0,0%
MA-RA 6 75,0% 14 53,8% 14 35,9% 6 46,2% 5 71,4% 5 55,6% 1 16,7% 0 0,0%
MA-TE 0 0,0% 10 38,5% 18 46,2% 2 15,4% 1 14,3% 0 0,0% 3 50,0% 1 100,0%
Skupaj 8 100,0% 26 100,0% 39 100,0% 13 100,0% 7 100,0% 9 100,0% 6 100,0% 1 100,0%
                                 
3.LETNIK f f[%] f f[%] f f[%] f f[%] f f[%] f f[%] f f[%] f f[%]
MA-FI 1 33,3% 4 20,0% 1 11,1% 0 0,0% 2 33,3% 1 33,3% 0 0,0% 0 0,0%
MA-RA 2 66,7% 9 45,0% 4 44,4% 0 0,0% 2 33,3% 2 66,7% 0 0,0% 0 0,0%
MA-TE 0 0,0% 7 35,0% 4 44,4% 0 0,0% 2 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Skupaj 3 100,0% 20 100,0% 9 100,0% 0 0,0% 6 100,0% 3 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Legenda:
ON - osnovni nivo  
VN - višji nivo  
5. Kako ste doživljali matematiko v srednji šoli?  
smer povprečje    
1.LETNIK f   f[%]
MA-FI 3,7   74,0%
MA-RA 4,1   82,0%
MA-TE 3,9   78,0%
Skupaj 3,9   78,0%
       
3.LETNIK f   f[%]
MA-FI 4,3   86,0%
MA-RA 4,4   88,0%
MA-TE 3,9   78,0%
Skupaj 4,2   84,0%
LEGENDA:
Matematika me sploh ni veselila. 1 2 3 4 5 Matematika me je zelo veselila.
6. Kako ste doživljali drugo študijsko področje v srednji ali osnovni šoli?
smer   povprečje    
1.LETNIK f   f[%]
MA-FI 3,7   74,0%
MA-RA 3,7   74,0%
MA-TE 3,3   66,0%
Skupaj 3,6   72,0%
       
3.LETNIK f   f[%]
MA-FI 4,1   82,0%
MA-RA 3,6   72,0%
MA-TE 3,9   78,0%
Skupaj 3,9   78,0%
LEGENDA:
To področje me sploh ni veselilo. 1 2 3 4 5 To področje me je zelo veselilo.
7. Kje bi se želeli zaposliti po končanem študiju?
smer povprečje    
1.LETNIK f   f[%]
MA-FI 4,3   86,0%
MA-RA 4,1   82,0%
MA-TE 4,3   86,0%
Skupaj 4,2   84,0%
       
3.LETNIK f   f[%]
MA-FI 4,2   84,0%
MA-RA 3,8   76,0%
MA-TE 4,5   90,0%
Skupaj 4,2   84,0%
LEGENDA:
Želim se zaposliti na nepedagoškem področju.   1 2 3 4 5 Želim si opravljati pedagoško delo.