Str. 205

Splošno preustrojenje Austrije zadelo je tudi Tolminsko. L. 1850 so odpravili staro bolško glavarstvo in so združili vse Tolminsko zopet u le jedno okrajno glavarstvo, odvisno od okrožne oblasti u Gorici. Poleg glavarstva ustanovili so tudi nekako okrožno sodnijo (Collegialgericht), pri kateri je bil deržavin zagovornik znani slovenski pisatelj Peter Kozler. To je trajalo pa le do l. 1854, ker tedaj razdelé tolminsko glavarstvo na tri okraje: Tolmin, Bolec in Cerkno. U teh okrajih ustanové tudi posebne okrajne sodnije in davkarije, kakor jih imamo še dandanes. L. 1858 oslobodijo te okrajne oblasti odvisnosti od goriškega okrožja ter jih podredijo naravnost namestništvu u Terstu.