ZDRUŽENJE ZA ESPERANTO SLOVENIJE

SLOVENIA ESPERANTO-LIGO

INFORMACIJE

INFORMOJ

Zadnja številka * Lasta numero


2005, št. 3
2005, št. 1

2004, št. 4
2004, št. 3
2004, št. 2
2004, št. 1


2003, št. 6
2003, št. 5
2003, št. 4
2003, št. 3
2003, št. 2
2003, št. 1

INFORMACIJE / INFORMOJ izdaja / eldonas Združenje za esperanto Slovenije / Slovenia Esperanto-Ligo, Tavčarjeva 2/I, p.p. 1643, SI-1001 Ljubljana, Slovenija / Slovenio. Matična št.: 1205226. Davčna številka: 93737777. Transakcijski račun: 02015-0012704490.