• Vetrnica
   v vetrovniku

  Projekt
  G4A


  2017/2018
  V sklopu vsebin izbirnega predmeta Strojništvo (alternativni viri energije) so dijaki G4A na tehniški gimnaziji konstruirali svoj model vetrnice. V vetrovniku smo merili njihove fizikalne lastnosti in izkoristke.
  Z delom smo pričeli v oktobru 2017. Izdelati je bilo potrebno tri skice in poiskati argumente za izbiro najboljše.
  Izbrano idejo je bilo potrebno pretvoriti v izdelek, ki se lahko stestira v vetrovniku.
  Pri oceni izdelka in meritev se je upoštevo več kriterijev (ideja, izvirnost, učinkovitost, izdelava, oblika...)

  CILJI PROJEKTNO RAZISKOVALNEGA DELA

  IZHODIŠČA IN PRAVILA IZDELAVE MODELOV

  Osnovni material

  Ekipa ima na razpolago poljubno število listov A4 (popisanih od starih vaj). Model se lahko lepi s selotejpom ali drugim lepilom. Za pritrditev se uporabi plutovinast zamašek. Mogoča je tudi uporaba paličic (od ražničev).

  Mere in oblika

  Model ima edino omejitev v materialu in velikosti. Delovati mora pod vplivom zračne mase vetrovnika v merilni komori z merami 200mmx200mmx400mm. Pri izbiri vrste in oblike vetrnice, ni omejitev.

  TEHNOLOŠKI POSTOPEK OBDELAVE

  V laboratoriju za fiziko je možno uporaba vsega ročnega orodja.

  TESTIRANJE IN MERJENJA

  Dijaki lahko svoje modele testirajo že med samo izdelavo. Ta merjenja lahko izvaja samostojno. Popravki in izboljšave so možni vse do končnih merjenj.

  Končna merjenja in ocena

  • Testiranje

   Vsaka vetrnica je bila pri testiranjih pritrjena na plutovinast čep. Tega smo nastavili na os generatorja. V odvisnosti od učinkovitosti vetrnice, se je generirala količina električnega dela.


  • Merjenja

   Merjenja so se izvajala pri različnih močeh pogona vetrovnika (simulacija močnejšega in šibkega vetra) Tako so se izkazale nekatere oblike vetrnica za boljše v različnih "vremenskih" pogojih.

  • Oblike vetrnic

   Vpetje modela je bilo odvisno od vrste vetrnic. Aksialne in radialne so bile zamaknjene za 90°.

  •  

  Naloge in priporočila

  1- TRI IDEJE. Idejna zasnova za vsaj tri modele vetrnic. Risba, skica ali opis.

  2- IZBIRA ENE. Konstruktivni in tehnični razlog za odločitev. Kaj je bilo odločilno za izbiro?

  3- IZKORISTEK. Predvidevanja o izkoristku modela. Kaj je razlog za ugotovitev? Viri.

  4- UPORABNOST. Izračunajmo ali hipotetično določimo energijo, ki jo bo proizvedel model.

  5- FAZE DELA. Dokumentiranje poteka dela (skice, risbe, slike, foto, video…).

  6- SLEDLJIVOST. Vsako uro predstavimo svoje delo v pisni ali predstavitveni obliki.

  7- TEHNIČNA DOKUMENTACIJA. Za končno poročilo in predstavitev pripravimo gradivo (opis, risbe, slike…)..

  8- PREDSTAVITEV. Predstavimo svoje delo v obliki prezentacije Power Point.

  9- FIZIKALNA MERJENJA. Pripravimo svoj model tako, da bo »prestal« merjenja na generatorju električne energije.

  10- OCENJEVANJE. Podati je potrebno oceno za najboljše tri izdelke. Obvezno argumentiramo svojo oceno.

  Video izdelki dijakov

  Nekaj dijakov je posnelo video o izdelavi in merjenju svojega modela.

  Žiga Kralj in Dejan Češnjevar.
  Dijana Vujić in Nastja Modic.
  Sabina Rožac in Eva Fitz, ter Jernej Repše in Mihael Mirt.