• SILA UPORA ZRAKA
   VOZILA

  Merjenje
  sile upora
  zraka

  Model vozila je med merjenjem pritrjen z magneti na drsne sani. Vozilo se na zadnji strani dotika merilnika. Sila upora zraka deluje na vozilo in ga potiska po saneh. Vozilo z dotikom deluje na merilnik.
  Vsi modeli vozil, ki jih testiramo so v merilu 1:18. Kovinski modeli tudi s svojo maso ustrezno simulirajo prava vozila.
  Zaradi kompatibilnosti z obstoječo strojno in programsko opremo pri meritvah uporabljamo merinike Vernier in program Logger Pro.
  Premik vozila v smeri zračne mase merimo s čim manj vpliva podlage. Kroglična vodila omogočajo najmanjše trenja.

  Merjenja

  • Računanje koeficienta

   Z izmerjenimi silami upora zraka Fu, bi lahko izačunali koeficiente posameznih vozil. Problem nastane pri preseku vozila, ki ga je na uporabljenih modelih težko določiti.


   F u = 1/2 Cu ρ S v 2

  • Hitrost zraka

   Gibanje zračne mase skozi merilno komoro smo merili na več načinov. Tako s pitotovo cevjo, kot merilnikom tlačne razlike. Najbolj enostavna in zanesljiva je bila meritev z anemometrom Vernier ANM-BTA.
   Regulacijo hitrosti zraka skozi vetovnik se uravnava z močjo na pogonskem sklopu.

  • Oblika skozi čas

   Od nastanka prvih vozil pa vse do danes, se je njihova oblika nenehno spreminjala. Iz zelo oglatih in škatlastih so načrtovalci in konstrukterji vseskozi obliko prilagajali zračnemu uporu.

  •  

  Video

 • ANEMOMETER

  Merilnik hitrosti zraka

  Največja izmerjena hitrost zraka 35 km/h..


 • POGLEJTE VIDEO

  Potek merjenja sile upora zraka.

 • Diagrami merjenj - sile zračnega upora na vozila

  Pomoč - sodelovanje podjetij


  Naše delo je podprlo nekaj slovenskih podjetij in nam pomagalo s strokovnimi uslugami in materialom