Sila upora
oblike teles

Različne oblike teles predstavljajo tudi različno silo upora v gibanju skozi zrak. Telesa z enakim presekom smo razdelili v skupino z osnovnim presekom kroga in drugo z osnovno kvadrata.
Tudi žogice za golf so imele enak presek. Primerjali smo jih z gladkimi kroglami. Želeli pa smo si tudi primerjave med posameznimi tipi žogic za golf. Pomoč nam je ponudilo trgovsko podjetje
service
Izdelava modelov

Vsa geometrijska telesa so izdelana iz lesa. Ploščice pa so iz kovine.

Osnovni presek smo obdržali od "kapljic" (zelene), ki smo jih imeli še iz stare zbirke didaktinih pripomočkov.

Zanimala nas je tudi žogica za golf.

Komplet - set izdelanih modelov

service
service
service
service

Nihalo v vetrovniku

 • Sila upora na nihalo

  Upor zraka na krogli lahko merimo tudi z nitnim nihalom.
  V odvisnosti od kota, ki ga zavzame nihalo v vetrovniku ter sile v vrvici in sile teže nihala, lahko izračunamo silo upora telesa, ki deluje na nihalo.

 • Kotomer

  Z natisnjenim kotomerom na ozadju merilne komore omogočimo odčitek - izmero kota niti nihala.
  Ker so kotomer, nihalo in oko (kamera) v različnih razdaljah, lahko pride do merske napake zaradi paralaktičnega kota.

 • Meritev

  Pri merjenju si lahko pomagamo s trakom, ki ga namestimo na vrata merilne komore.
  Tako poravnamo navpično lego nihala, trak na vratih merilne komore in oko opazovalca.
  Odmik izmerimo v stopinjah na kotomeru.

 •  

service
service
service

Meritev in napake pri merjenju

Prva slika prikazuje napačno postavitev merilca. Nobeno od očes ni v ravnini ravnovesne lege nihala in navpičnice kotomera. Odmik nihala pravilno odčitamo tako, da poravnamo navpičnico na kotomeru, nit nihala, markirni selotejp in oko merilca (srednja slika). Tako natančno odmerimo odmik nihala iz ravnovesne lege na kotomeru.

Sledi nadaljevanje

V pripravi