Vetrovnik

Eksperimentalno delo je pri pouku fizike temeljna metoda izobraževanje. Poleg že ustaljenih nalog včasih z dijaki posežemo po vajah in eksperimentalnih nalogah, ki niso tako vsakdanje. Vetrovnik je v današnji industriji izdelkov pomembna oblika testiranja in merjenja. Predvsem je ta oblika preizkušanja nujna v avtomobilski in letalski industriji.

Poizkusili bomo izdelati laboratorijski vetrovnik, ki nam bi služil za ekpserimentalno delo pri fiziki.Shema delovanja vetrovnika

 

Vprašanja in naloge na katera bomo skušali odgovoriti:
- Ugotoviti optimalne mere laboratorijskega vetrovnika.
- Izbrati materiale za izdelavo.
- Dimanzionirati pogon pretoka zraka.
- Kako zagotoviti enekomerno porazdelitev zračnega toka po prerezu vetrovnika.
- Ugotoviti metodo merjenja hitrosti zraka v napravi.
- Preiskusiti nekatere stare metode, ki bazirajo na spremembi tlaka.
- Merjenje z digitalnim anemomometrom (Vernier).
- Izdelati mehanizem za prenos merjenja sil po dveh koordinatah.
- Merjenje sil x-y z digitalnimi senzorji.
- Računalniška obdelava podatkov (Logger Pro).
- Najti tehnologijo za prikaz obtočnic.
- Konsturiranje v programu SkenchUp.Vir: http://www.grc.nasa.gov/WWW/k-12/gallery/ryans_tunnel/tun1.html

 Dijake vabim, da se udeležijo konstruiranja in izdelave te merilno - eksperimentalne naprave. Delo bo potekalo v fizikalnem kabinetu 109 in se ga udeležite povsem neobvezno. Ko bomo delali na projektu, se oglasite brez prijav in obvez. Dijaki, ki pa bi želeli oplemenititi svoje delo z raziskovalno nalogo in jo predstaviti na Srečanju mladih razsikovalcev Slovenije, se prijavite za to dodatno dejavnost. Vsi zainteresirani lahko več informacij dobite pri profesorju za fiziko (J.Pernar) joze.pernar@guest.arnes.si.

Plakat: VABILO!