Tokovnice in laminarni tok

Prvi poizkusi vetrovnika so pokazali turbolentno kroženje in izredno intenzivno vrtenje zraka skozi merilno komoro. Pojav je bil najbolj izrazit pri srednjih verdnostih hitrosti. Z vgraditvijo usmerjevalnika zraka smo dosegli usmerjeno gibanje zračne mase, ki je predstavljala laminarni tok. To dokazujejo prvi testi z uporabo tekstilnih niti.

 
Nitne tokovnice pri hitrosti 5km/h..

Nitne tokovnice pri hitrosti 25km/h..

Nitne tokovnice pri hitrosti 40km/h.

Niti so vzporedne in ne opletajo med sabo. Njihova stalna lega dokazuje laminarni tok. Tudi pri največji hitrosti niti niso vodoravne zaradi lastne teže, na katero vpliva dolžina vrvic.

 

 

V izdelavi pa imamo sistem, ki bo omogočal prikaz dimnih tokovnic.