Usmerjevalnik zraka

Zračni tok, ki ga povzročamo s ventilatorskim pogonom, se pretaka skozi merilni del komore. Model, ki ga želimo testirati naj bi bil izpostavljen laminarnim tokovnicam. Da se ne bi zrak pretakal skozi komoro v vrtincih in kaotično, ga je potrebno usmeriti z usmerjevalnikom. Ker gre za večji prečni presek S = 400 cm2 , je standardno  usmerjanje s spojlerji neučinkovito. V industriji in večjih preizkuševalnikih ta pogoj zagotovijo z aluminijastim satovjem, ki je zelo drago. Naš koncept ploskovnega usmerjevalnika zraka temelji na enostavnem satovju iz plastičnih slamic.

4000 slamic nam je podaril gospod Matej Erzar iz podjetja Pepiplast (Šempeter pri Gorici).

Denis in Nik sta prvi usmerjevalnik izdelala na informativnem dnevu (14. februar, 2014). Najprej sta slamice narezala na enako dolžino. V prej pripravljenem modelu sta jih zlepila v satovje.