Zgradba elektronske ovojnice

 

Elektron ne more imeti poljubne energije, ampak le določene vrednosti, govorimo o energijskih nivojih.

Možne energije, kot tudi področja verjetnosti nahajanja so opredeljene s trojico kvantnih števil, ki jih imenujemo:

 glavno kvantno število n ( 1,2,3,4, ...n)

stransko kvantno število l ( 0, n-1 )

magnetno kvantno število (0, -l do +l )

 

Orbitala  

Orbitala je prostor, za katerega je verjetnost 0.95, da bo v njej elektron.

Glavno kvantno število vpliva na velikost orbitale:

ls je manjša od 2s, ta pa spet od 3s

 

Stransko kvantno število vpliva na obliko orbitale:

vse s orbitale so krogle, p so iz dveh delov, d so iz štirih delov

za vse orbitale z istim glavnim kvantnim številom pravimo,da pripadajo isti lupini ( 3s, 3py, 3px, 3pz ...), z enakim stranskim kvantnim številom pa isti podlupini ( 2px, 2py, 2pz).

Za zgradbo elektronske ovojnice so pri posameznih skupinah elementov značilni naslednji elektroni:

za elemente glavnih skupin s in p-elektroni

za elemente stranskih skupin d elektroni

za lantanoide in aktionide f elektroni