Lahke platinske kovine

Rutenij Ru

Nahajanje: spremlja platino v redkih mineralih.

Pridobivanje: s pomočjo različnih tehnik, npr.z raztapljanjem platinskih kovin v zlatotopki, ki ji sledijo postopki obarjanja.

Lastnosti: sivo bel, zmerno trd. Pri 900 C se prekrije rutenij s tankim slojem oksida, pri 1000 nastanejo hlapni oksidi RuO3 in RuO4.,zato rutenij pri višji temperaturi  izgublja maso,kar omejuje njegovo uporabo pri visokih temperaturah. Do 100 C je odporen na delovanje kislin, tudi zlatotopko, na žveplovo kislino je odporen do 300 C. Pri sobni temperaturi naj slabo delujejo  klorovica, bromovica in jod, zmerno natrijev klorat(I), močno pa raztaljeni natrijev peroksid. Reagira s talinami alkalijskih peroksidov, karbonatov in cianidov.Odporen je na  taline kovin-svinec, litij, kositer, natrij, baker, srebro in zlato.

Uporaba: za povečanje trdote platinskih in paladijskih zlitin, kot dodatek zlitinam osmija. Rutenij služi kot katalizator v nekaterih specifičnih reakcijah hidrogeniranja,

Spojine rutenija: rutenijev(VIII)oksid RuO4 tvori rumene, vodotopne, hlapne iglice.

Rodij  Rh

Nahajanje: v platinskih rudah in v mehiškem zlatu.

Pridobivanje: iz rud kot kompleksno sol, z razklopom z zlatotopko, ki ji sledijo nadaljne re akcije obarjanja.

Lastnosti: je srebrno bela, mehka kovina, pri običajnih temperaturah je odporen na atmosferske vplive, segret tvori oksid RhO2, ki se razgrajuje pri 1100 C. Ta oksid je  hlapljiv, zato rodij s segrevanjem izgublja maso.Odporen je na kisline, tudi zlatotopko, toda nanj delujejo vroča žveplova(VI)kislina, vroča bromova kislina, natrijev klorat(I), halogeni pri 200-600 C, taline disulfidov, cianidov, alkalijski nitrati in peroksidi. Odporen je na  taline kovin-zlato, srebro, živo srebro, kositer, natrij, vendar se za razliko od rutenija in iridija hitro topi v svincu in bizmutu.  ,    

Uporaba:v zlitinah s platino, ki ji izboljša mehanske lastnosti in obstojnost na visoke tempera ture, za zaščitne prevleke, za kontakte v elektrotehniki, za termoelemente, kot katalizator pri sežigu amonika .

Spojine rodija: rodijev(III)sulfat(VI) Rh2(SO4)3,dobijo ga z delovanjem žveplove(VI) kisline na rodijm uporaba za pripravo galvanskih kopeli pri nanašanju rodija.


Paladij Pd

Nahajanje: samoroden v zrnih v platinskih rudah in v zlatonosnih peskih ,v Braziliji in Kolumbiji. 

Pridobivanje: z izpiranjem in sedimentiranjem.

Lastnosti: je sivo bela, svetleča in kovna kovina, s segrevanjem ostaja odporna na oksidacijo, na višjih temperaturah, okoli 800 C se tvori hlapni PdO,  ki razpade pri višjih temperaturah, potemni na zraku, ki vsebuje žveplo, ne reagira s hlapi kislin (HF, H3PO4, HClO4, HCl, CH3COOH, H2SO4), vendar na 100 C v prisotnosti zraka  nekatere reagirajo z njim, nanj delujejo HNO3, FeCl3, vlažni klor, brom in jod,nanj ne delujeta natrijev in kalijev nitrat(V),delno pa reagirajo raztaljeni natrijev peoksid, hidroksid in karbonat. Paladij adsorbira velike količine vodika.

Uporaba: je zelo cenjen  katalizator, pogosto služi kot služi kot zamenjava za mnogo dražjo platino. Značilno zanj je,da adsorbira velike količine vodik( kompaktna kovina 600- kratni volumen, fino porazdeljena kovina 850-kratni, vodna suspenzija 1200-kratni in koloidna raztopina 3000-kratni volumen vodika).Največ se ga porabi za električne kontakte, za zlitines srebrom, za zlitine z zlatom in platino(termoelementi)

Spojine paladija:paladijev(II)klorid PdCl2 , temnorjavi kristali, za proizvodnjo mnogih paladijevih spojin, paladijev(II)oksid PdO, črni prah, netopen v vodi in kislinah, z redukcijo dobijo paladij velike katalitične aktivnosti.