Aciklični estri

Vrste:

-estri žveplove kisline

-estri fosforjeve kisline

-estri dušikove kisline

-estri borove kisline

-estri acikličnih karboksilnih kislin


Estri žveplove kisline


Estri fosforjeve kisline

-so zelo pomembni pri presnovnih procesih

-mednje prištevamo lecitin in nukleinske kisline

-estri fosforjeve(V)kisline so tudi pomembni kot skupina insekticidov

-nekateri kompleksnejši estri fosforjeve kisline in tiofosforjeve kisline so zelo .nevarni živčni bojni strupi, kot so tabun,soman,sarin


Estri dušikove kisline


Estri borove kisline


Estri acikličnih karboksilnih kislin