DEBATA VPOGLED V UMETNINE 

V KUDu SESTAVA sem imel 24. 11. na Metelkovi predavanje Umetnost skozi simbole in verovanja. Zaradi odziva na predavanje je nastala ta spletna stran, prosim, da se k debati pridružite tudi Vi. Kasneje sem imel predavanje še na FDV 13.4.2000. Samo 5 prisotnih (na Metelkovi, več kot 30) pa je govorilo o ignoranci mojih WWW najav predavanja. 

Vnaprej hvala za Vaša pisma, razveselila me bodo.

Vladislav STRES


Di Magda Metelko
Ira Zorko
Janez Gluhodedov.
 
Nekaj slik s predavanja
 

Date: Mon, 29 Nov 1999 12:12:38 +0100
From: Magda Metelko

Spoštovani,

Spoštovani, hvala za url. Ogledala sem si vašo stran. Tudi jaz sem samosvoj človek, ki se ne meni za mnenje "avtoritet".... pač pa najbolj zaupam vpogledu...tudi v podzavest... ali se vi ukvarjate tudi z vizualzacijo v ljudi, ali samo v umetnine?

Kaj pa vizualizacija ob novi umetnosti. Tale portret (karikatura) je nastal pred enim mesecem. Bi se dalo določiti, kaj seva iz njega?
 
 

Lep pozdrav

Di Magda Metelko

Magda Metelko <Magda.Metelko@guest.arnes.si>


"Nerodno mi je toda povem, da nisem vseved, niti vsemogočen. Torej sem za slepe nezanimiv. Slepi želijo kričanje vsevednosti, to jih pomirja." 

Kaj seva iz portreta? 

"Zakajenost, zbeganost in hrepenenje. Racio, bi dejal, da seva tipično kar je v tej civilizaciji. Urejenost npr. obleke se meša s popačeno osjo lege ustnic ter razmršenimi lasmi. Ozadje mešanice  dima in svetlejših barv odseva dvojnost portreta. Slika nudi zanimivo sporočilo. Portret bi  lahko naslikali kot masko, ki jo  ženska snema iz svojega obraza; "Dovolj zakajenosti in  zbeganosti ter iščem prave stvari in dejanja in ne odrešenika." 

Vizualiziranje sodobne umetnosti mi dela precej problemov. Vizualiziral sem več del Viktorja Plestenjaka, zanimivega kiparja. Vizualizicijo sem sprožal zato ker so mi bili kipi všeč. Ker kipari pošteno -  skozi umetnine išče (cilje, smisle, živost, magijo (?) me vizualizacija nagradi z zanimivimi sporočili - doživetji. Za veliko umetnin sodobnega časa pa ne vidim smisla vizualiziranja, še posebej, če umetnina kaže le splošna čustva, nedefinirane osebne razdvojenosti. Veliko umetnikov se zateka k zakrivanju - šifriranju sporočil svojih izdelkov. Tako se ujamejo v past nekomunikativnosti. S tem ukinjajo umetnost, s tem pa tudi sebe. Le kritiki, ki delajo dobo debilizma - naglušnosti jih velikokrat podprejo. V takih pogojih  je moje vizualizacijsko dojemanje vse manj smiselno, vse težje dokazljivo in na žalost tudi vse bolj  subjektivno ter  površno in seveda  nezanimivo. 

Vladislav Stres 


Date: Mon, 29 Nov 1999 11:54:55 -0800
From: Ira Zorko

Predavanje v SREČIŠČU!

Pozdravljen! Javljam se ti kot poslušalec tvojega predavanja v SREČIŠČU, tisti, ki je moral na žalost kmalu po začetku debate odditi a morda se spomniš, že na vratih sem opozoril, da je ob novem načinu branja, ki si ga predstavil, pametno, ravno zaradi narave tega branja, ki vabi INTUICIJO in potrebuje gosto atmosfero (akumuliranega) vedenja, puščati polje interpretacije čim dlje odprto, še posebej ko so prisotni ljudje z različnimi znanji in iskušnjami. Lepota jezika, ki ga odkrivaš in na zanimiv način posreduješ je verjetno ravno v tem, da ne poskuša biti TOČEN marveč PRETOČEN, ne zamrznjen ampak tekoč izvir ob katerem se, ravno zaradi tega, še danes lahko vsi odžejamo. Dotaknila sva se samo detajla. Koliko simbolike (vizualne govorice), ki se je danes seveda največkrat ne zavedamo (tako kot ne slišimo globjega pomena in izvora besed) je ohranjeno v naših visoko stiliziranih petindvajsetih črkah? Ko sem bič (švis) zelo na hitro in sproščeno povezal s črko »S« in kačo (sik), si rekel, da si premagan, pa ni res. Ravno od tu naprej bi se dalo zanimivo pogovarjati. Po naključju sem še isti večer vzel v roke skripta o SINAJU - Gospodovi gori, zapis angleškega prijatelja, ki poleg tega, da se dotika snovi tvojega predavanja v uvodu pravi takole: »Facts provide a necessary basis – a good base if there are enough facts – but only imagination can fly and gain an essential overview and insight into what may be the truth, or relative truths«.

Lep pozdrav in hvala za predavanje,


Kot se spomnim sem dejal, da si zmagal, da si me prepričal, da si me premagal, ena : nič. Toda rečeno je bilo deloma v hecu. 

Hvala ker si se postavil na dialoško nasprotno stran, tako si predavanje dopolnil ter uravnotežil. Poslušalci so se deloma oddahnili in začeli gledati iz svojega zornega kota. Toda dialog je bil prekratek, pa tudi pogoji so bili slabi, dejansko me je zeblo. Posledica velikega interesa in dveh ur predstavitve projekta v relativno slabo ogrevanih prostorih. Tako smo se premalo razživeli v nujen dialog. Razgovori so bili razen z Vami le na ravni vprašanj predavatelju. 

Sam sem se nekaj časa ukvarjal z "fonologijo", pardon zaradi morebitnih amaterizmov. Strinjam se, da črke v sebi skrivajo zanimive vibracije. Beremo: Nekoč so se ljudje sporazumevali s ptičjim petjem. Res pa je, da moje videnje povedi slikopisne pisave pove mnogo več kot črkovni prevodi, tudi če vključimo fonološka "videnja". Npr. slavne opice na stenah Tuthancamonovega groba (3 nivoji, svečeniški in dva nivoja opic) imajo zelo malo hieroglifov "črk" tudi samo 2. Meni se odvije zanimiva zgodba, današnjemu prevajalcu pa nič, skoraj nič. Imena egipčanskih osebnosti v sebi ne nosijo pravih fonoloških sporočil in je tako vaša trditev tudi s tega stališča vprašljiva. 
Črkovna sporočila se skrivajo v sanskrtu, v staroslovanskih jezikih, v vseh starih besedah, če so pravilno izgovorjene... Slovenščina je fonološko v primerjavi z drugimi sodobnimi jeziki  zelo bogat jezik. 

Zase menim, da staroegipčanske pisave ne poznam, kar dobro pa poznam svečeniške slikopisne zapise. Vizualizacija mi nudi izjemno bogata, poučna ter dokazljiva sporočila (filme). Pisava pa se zelo težko bere, saj je simbolna t.j. pisava simboliziranih lastnosti narave, tako v nas samih kot izven nas. 
Današnji človek vizualne stvari bere figurativno na simbolno sporočanje pa je precej pozabil, zato  lahko naseda tako prozornim teorijam, ki trenutno vladajo na področju dekodiranja hieroglifov. 

Hvala za prispevek k definiciji  vizualizacije: Prav je da umetnine beremo z  vpogledom, kar je možno samo tako, da se v njo vživimo. Tak način branja umetnine zahteva od bralca, da pozabi vse dosedanje znanje in stopi le v svet informacij, ki jih nudi umetnina. Močna želja, za odgovorom  omogoči intuiciji, da deluje in poišče odgovor. Pri interpretaciji umetnine z vpogledom  ne poskušamo biti  točni ampak pretočni. Racionalno analiziranje informacij umetnine  je le tehnično orodje. Z raciom analiziramo doživeto. 
Vizualizacija brez zunanjega objekta opazovanja je sanjanje. V pogojih rahlega (sproščenega) spanca omogoča stik z izjemno prefinjenimi energijami (transcendenco). Spomnite se spečega Bude. 
Pretok signalov v možganih je torej najprej v konativno - čustveno polutko in šele nato v kognitivno - analitično in ne tako kot se dogaja danes ko se miselni tokovi tečejo ravno obratno. Če je krog informacij obrnjen intuicija ne more zaživeti. 

Vladislav Stres 

Ira Zorko
Ira Zorko <helena.biffio@guest.arnes.si>

Date: Wed, 24 Nov 1999 21:31:45 +0100

Živjo!

Na misel mi je prišlo nekaj idej in zato ti pišem. Najprej o besedi vizualizacija. S to besedo sem se prvič srečal pri prebiranju literature s področja magije pa tudi joge oz. raznih meditativnih tehnik. Vizualizacija namreč pomeni predstavljanje slik, dogodkov, življenjskih situacij, barv itd.v mislih. Če se tem miselnim slikam dodaja čustvena energija in se to ponavlja dalj časa, potem magi verjamejo, da se te miselne slike (dogodki...) uresničijo na fizičnem nivoju. Na ta način magi poskušajo spreminjati okolico z močjo svoje volje Takega predstavljanja slik v mislih se poslužujejo tudi meditanti vendar z namenom relaksacije ali pa vplivanja na fizične procese v svojem telesu, včasih tudi z namenom doseganja kakšnih duhovnih fenomenov(astralna projekcija...). Ko si mi omenjal, da se ukvarjaš z vizualizacijo, si nisem mogel predstavljati, kaj pravzaprav počneš, ker s tem pojmom označuješ svojo dejavnost, ki pa je nekaj drugega od tistega, kar sem navedel zgoraj. Po tvojem predavanju in ogledu tvojih spletnih strani (čestitam za oboje) mi je jasen tvoj pomen besede vizualizacija. Zdi se mi sicer, da bi se mogoče našla kakšna ustreznejša beseda za tvoje vživljanje v umetnino, razen če ima beseda vizualizacija širši pomen kot pa tisti, ki sem ga poznal doslej(žal nimam pri roki slovarja tujk, da bi si pomagal z njim). Mogoče kakšna grška ali latinska beseda za vživljanje, podoživljanje...

Ker je avtor pisma zahteval je vse, razen razmišljanja o vizualizaciji zbrisano. Objavljam pa svoj odgovor.
 


Hvala za poln koš idej. Vpogled v umetnino brez doživetja umetnine ni možen. S čustvenim svetom v procesu vizualizacije razpolaga inspiracija. Če so čustva močna, vizualizacijsko doživetje ni možno. Doživetje umetnine je tako mnogo bolj revno, suho in subjektivno. Če misel podkrepimo s čustvi preidemo v polje magije. Menim, da je to res. Čustva (egipčanski simbol čaša  vode) dajejo mislim moč (eg. simbol rezila ročne žage). Toda ali lahko kaotični Človek dela v polju magije? Vizualizacija kot vpogled v dogajanje v okolju pelje v moč magije postopoma, glede na dozorevanje ljudi, ki se družijo. Če namreč vizualizacijsko doživljaš okolje npr. sočloveka prejmeš vase njegovo dobro in slabo. Kaos (čustev) pa moč precej onemogoča. Moč zaradi moči je izven zakonitosti stvarstva. Budistična tradicija poudarja desno konativno  - bolj s čustvi povezano možgansko  polutko možgan in zato zavestno sanjanje. 

Kako povezati kačo in ptiča kot simbola lastnosti človeka? Tudi kača predstavlja duhovne lastnosti, le na nižji, bolj egoistični ravni. Človek mora priznati zahteve telesa in zahteve najvišjih vrednot - idealov najvišjih ravni duše (oz. duha). Poizkuša naj zadovoljiti oboje, najprej po dveh tirih: ena ura zate in ena zate, nato pa interese vse bolj bliža. Kača postane modrejša, ptič pa lahko marsikaj pridobi - gnezdo, gostoljubje - naklonjenost telesa. Pravijo: Jezus je učlovečen Bog, če pa že Jezus ni bil,  bo pa Kristus. 

Torej, če postanemo posoda za esenco lastne duše bomo postali utelešeni preroki, preko tega bomo spoznali  tudi druge duše, tudi takšne, ki so bistveno bolj razvite kot je naša esenca duše. Sam torej ne ločujem duhovnega sveta na svet kače in ptiča, ampak to povezujem. Skušnjav je tako res več, skušnjave  so pa močne predvsem  zato ker nimam kroga prijateljev in prijateljic, ki bi gojil kulturo sožitja med ptičem in kačo, kulturo samozavestnega človeka, ki hoče razvijati samega sebe. 

Da Adam in Eva nista imela spolnih odnosov ni res. Fonološka analiza Biblije stare zaveze govori, da je Adam tako poduhovljal Evo... Adam in Eva sta le simbola starih ljudstev, ki so živeli v sožitju svetega Duha in Telesa... (daljša zgodba). Težave pri rojstvu Eve so težave neobvladovanja lastnega telesa. Bolečina je povezana z mišičnim tonusom. Atlet pri premetu uživa, pijanec se lomi. 

Daj dam ljubezen ni nič slabega, toda vedno mora biti prisotna presežnost ljubezni. 

Zame obstaja brezmejna ljubezen, ne obstaja pa ljubezen v neomejenih količinah. Iluzije. Prav pa je, da ne služimo samo najvišjemu v sebi ali izven sebe, ampak stvarstvu kot celoti. 

Samozavestni Človek izhaja iz spoznane zakonitosti: V meni je luč, iskra, esenca duše, ki je tisočkrat bolj svetla kot vse druge luči v meni. Če človek pristane na to, dobi  oko vpogleda v življenje samo. Postane sodnik, kritičen do sporočil institucij, prerokov, knjig, civilizacije... 

Vladislav Stres

NN

PREKLIC OBJAVE in odgovor (ni na Internetu)
 

NEKAJ SLIK PREDAVANJAOkraski kraljice Mereret, Dashur, Kairo Muzeum 

Pijani Bakhos, Michelangelo Buonarroti, Firence, narodni muzej Bargello

Kentauer prepričuje Človeka, 800.p.n.š., Olimpija, Metropolitan New York Muzeum of Art 

Magdalena detajl Zadnje sodbe, Sikstinska kapela, v Vatikanu 

Kača varuje sveto ime, detajl skrinje, 18. dinastija, Tutanch Amun, 1360 p.n.š., Theben 
 

Sam nujno potrebujem sodelovanje ljudi, ki bi  podpirali  razvoj znanja in sposobnosti tako v sebi kot izven sebe. Zato imam več predlogov sodelovanja

Lahko :
- se pogovarjamo preko elektronske pošte
- naredimo okrogle mize:  O vizualizaciji, O sporočilih ki se berejo iz umetnin,
- se srečamo in na debatah izmenjamo svoja videnja sporočil umetnin... ter drug drugemu pomagamo pri razvijanju sposobnosti vizualiziranja
 
 Vladislav Stres
http://www2.arnes.si/~sspvstre