PRIMEREK VIZUALIZACIJSKEGA VPOGLEDA V UMETNINO
 
1. PODATKE "VNESITE V MOŽGANE" Z NATANČNIM OPAZOVANJEM
2. ZAHTEVAJTE REŠITEV (POGLED POSTAJA DRUGOTEN - SPLOŠEN, RACIO SE IZKLOPI,  IZBRIS
POMENA PREDPOSTAVK IN PREDHODNIH SINTEZ O TAKŠNIH IN OPODOBNIH UMETNINAH).
3. TO OMOGOČI SAMOSTOJNEJŠE POVEZOVANJE PODATKOV V NOVO SINTEZO OZ. REŠITEV, KI JE NASTALA Z NOVO POVEZAVO PODATKOV.  ZARADI ODSOTNOSTI PREDPOSTAVK JE REŠITEV IZJEMNO SVEŽA TER PO RACIONALNEM TEHTANJU PREPRIČLJIVA. VIZUALIZACIJSKI NAČIN RAZZMIŠLJANJA JE TOREJ FLEKSIBILEN TER  SODOBEN.
 
REŠITEV GLEJTE KASNEJE.
NAJPREJ POIZKUŠAJTE  DO VIZUALIZACIJE TER KASNEJŠE RACIONALNE RAZLAGE PRITI SAMI.
 
 
 
 
REŠITEV