Vizualizacija je poseben postopek vživljanja v vidni svet. To je sicer precej naporno, toda doživljajsko neverjetno polno. Pokažejo se nam povsem nove povezave med podatki slikovnega gradiva. "Film", ki ga pri vizualizaciji vidimo pokaže, da nam je velik kos vsebine, pri običajnem vpogledu v vidni svet, prikrit. Z raciom svet dojemamo le fragmentalno in velikokrat površno. Racio je pri vizualizaciji povsem v drugem planu, po vizualizaciji pa lahko stopi v ospredje. Običajno takrat le ugotavljamo razpredeno smiselnost novospoznanih povezav. Vizualizacija se odvija na tako imenovani EIDETSKI ravni, v objekt opazovanja se močno vživim. Vizualizacij, ki so manj pesniške od teh, ki so pred vami, imam seveda še veliko. Ubesedil sem npr. mnogo zgodovinsko zanimivih del med drugim tudi SIKSTINSKO KAPELO ter druge umetnine Michelangela, Rodina, delček opusa Dalija, pa tudi nekaj egipčanskih slikopisij itd.

 

Vladislav Stres

 

Lahko mi pošljete kakšno sliko v vizualizacijo,

lahko se dogovorimo za predavanje o vizualizaciji,

recital ali še kaj.

Pišete lahko na naslov:

VLADISLAV STRES
FABIANIJEVA 45
61000 LJUBLJANA
SLOVENIJA
EVROPA
(telefon 386/61/13-77-292)
E-MAIL:
Vladislav.Stres@guest.arnes.si