ZGRADBA ROMANA


Roman je oblikovan izrazito analitično, saj je zunanji okvir (sintetičnega) dogajanja zajet v skromnem dogajanju sobotnega popoldne in večera, ki nič drugega kot čakanje na sestanek s Katjo, potem ko je na ulici slučajno srečal njenega brata Berganta in mu je ta posredoval Katjino željo ali bolje ukaz.

V ta okvir je vložen obsežen, zanimiv in dosti bolj zapleten
retrospektivni del, ki izvira iz zavesti glavne osebe (razmišljanja, refleksije) in odkriva junakovo življenjsko pot s pomočjo fragmentov iz otroštva, mladosti pa tudi bližnje preteklosti v Argentini. Da bi bil analitičen del zgodbe bolj zapleten, včasih na prvem nivoju retrospektive pisatelj uvaja še drugi nivo ali z drugimi besedami: retrospektivo v retrospektivi (npr. ko se ob čakanju na Katjo spominja nekdanjega sošolca, duhovnika Vitka in njegovega predavanja v Ljubljani, se znotraj tega spominjanja v njem obnavljajo vse tiste misli, ki so ga med samim predavanjem peljale še dlje v preteklost, v čas njunega skupnega šolanja, prim. str.118–120).

Če bi dogodke, ki jih fragmentarno obnavlja, razvrstili po kronološkem zaporedju, bi si sledili približno tako:

 • Otroštvo v predvojnem Trstu (rojstnem kraju), bled spomin na pravo mater – podoba lepe ženske z žalostnim licem, ki je v času prve svetovne vojne z dvema otrokoma bežala iz Trsta preko Ljubljane, Zagreba v Budimpešto in nazaj do Dunaja, kamor jo je prišel iskat oče.

 • Fantovsko bodobje, starost devetih, desetih let, življenje z očetom, poklicnim vojakom, in mačeho v hiši (s sadovnjakom), neprijetni spomini na dogodek z »belo vrvico« (66–68) in v cerkvi z žaljivimi sošolci (111–113).

 • Služba na sodišču, v pisarni (20 let).

 • Poroka v starosti štirideset let z Marijo, ki ne prinese velikih sprememb (leta 1944).

 • Bratov odhod v Trst zaradi groženj partizanov. Bratova smrt in pogreb. Usodno srečanje s Katjo, bratovo zaročenko.

 • Mesec dni po pogrebu srečanje s Katjo v Ljubljani. Skrivna srečanja v Tivoliju (za Cekonovim gradom) ali pa v njenem stanovanju.

 • Leto in pol po poroki beg iz Ljubljane. Slovo od Katje. Beg čez Koroško v Gorico in nato v Trst (1946).

 • Dober mesec po prihodu v Trst srečanje s Katjo, ki pride v čez mejo kljub strogim kontrolam. Skrivna srečanja, podaljševala časa njegovega odhoda.

 • Odkrivanje resnice o skrivnostni Katji. Bolj kot dejstvo, da Katja pripada »nasprotni« strani, ga muči vprašanje o resničnosti njene ljubezni.

 • Odhod iz Trsta v Argentino (leta 1948). Iskanje svaka Mariniča na severu Argentine. Nastanitev pri Grondoni, polletno delo v pragozdu.

 • Odhod na jug v Buenos Aires, da bi tam uredil vse potrebno za ženo, ki je nameravala priti za njim. Pisma od Katje ostanejo neprebrana. Nastanjen pri radovedni gospodinji, njen sin mu ponuja zemljo v nakup. Dela kot voznik dvigala v neki veliki zgradbi.

 • Po enem letu in pol slovo od življenja v Buenos Airesu (februar 1950).


Ç NAZAJ