USTVARJALNOST SLOVENCEV PO SVETU

Vir: 38. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 24. 6. – 13. 7. 2002, razprave avtorjev:

Mirko Jurak (Kanada in Avstralija)
Jerneja Petrič (Združene države Amerike)
Zora Tavčar (Južna Amerika)


I. KNJIŽEVNO USTVARJANJE SLOVENSKIH IZSELJENCEV V KANADI IN AVSTRALIJI

a) Kanada
 
Zdravko Jelinčič (1921) – pesniške zbirke Pesmi I, II, III (Toronto, 1980, 1981, 1984)
Ted (Božidar) Kramolc (1922) – kratke zgodbe Podobe iz arhivov (Ljubljana, 1992), romana Potica za navadni dan (Ljubljana, 1997), Tango v svilenih coklah (Nova revija, 2002)
Irma (Marinčič) Ožbalt (1926) – zbirke zgodb Mrzle peči (Celje, 1994), Dež gre (Novo mesto, 1998)
Ivan Dolenc (1927) – avtobiografski roman Za dolar večnosti (Ljubljana, 1983)
Cvetka Kocjančič (1948) – romana Upornik s čopičem (Ljubljana, 1990), Gospodar Golega ozemlja (Novo mesto 1996)
Tom Ložar (1944) – esejist in prevajalec
 

b) Avstralija

Pavla Gruden (1921) – pesniška zbirka Snubljenje duha (SIM, 1944)
Ivan Kobal (1928) – pesmi, memoarski roman Možje s Snowyja (1983)
Bert Pribac (1933) – pesniške zbirke Bronasti tolkač (1962), V kljunu golobice (1973),
Prozorni ljudje (1991, Ljubljana)
Cilka Žagar (1939) – pesmi, črtice Goodbye Riverbank, Growing Up in Welgett, romana Barbara (1996), Magdalena med črnimi opali (2000)
Peter Košak (1943–1993) – pesniška zbirka Iskanje (Melbourne, 1982)
Jože Žohar (1943) – pesniški zbirki Aurora Australis (Ljubljana, 1990), Veku bukev (Murska Sobota, 1995)


II. KNJIŽEVNOST DRUGEGA RODU SLOVENSKIH PRISELJENCEV V ZDA

Antony Klancar (1908–1977) – črtice, npr. Jutri, Staro zlato
Mary Jugg Molek (1909) – avtobiografija Priseljenka (Immigrant Women, 1976)
Frank Mlakar (1913) – roman On, oče (He, the Father, Marper & Brothers, 1950)
John L. Modic (1922) – kratke zgodbe Ena lahka lekcija iz tenor bendža (1954), Greh je biti gol (1950), Teta Zofi in Indijanci (1981)
Irene Planinsek Odorizzi – zbirka avtobiografij Koraki skozi čas (Footsteps Through Time, 1978)
Rose Mary Prosen – pesniška zbirka Jabolka (Apples, 1980)

 

III. ZNAČILNEJŠE POTEZE IN POMEMBNI DOSEŽKI SLOVENSKE IZSELJENSKE LITERATURE IN KULTURE V 20. STOLETJU (JUŽNA AMERIKA)

Tine Debeljak (1903–1989) – pesniška zbirka Črna maša za pobite Slovence (Založba svobodne Slovenije 1949, Karantanija 1990)
France Papež (1924 +) – pesnik, pisatelj, dramatik, prevajalec, esejist in slikar; drama Krst pri Srebrni reki (SKA 1995), pesniški zbirki Osnovno govorjenje (SKA, 1957), Dva svetova (SKA, 1985), esejistika: Zapisi iz zdomstva (SKA, 1977)
Ruda Jurčec (1905–1975) – novele Vlak v Bariloče, roman Ljubljanski triptih (psihološki triler, SKA 1957, Mohorjeva družba 1998), memoarski roman Skozi luči in sence (1964, 1966, 1969),
Zorko Simčič (1912) - glej v nadaljevanju
Ferry Bükvič (1923) – romani Brezdomci (1948), Ljudje iz Olšnice (SKA 1973); zbirka novel Zgodbe o zdomcih in še kaj (SKA 1979), roman Vojna in revolucija (SKA 1983)
Franc Sodja (1914) – pesniška zbirka Meditacije (SKA 1966), antološka zbirka Meditacije (2002), prozna dela: Pred vrati pekla (SKA 1961), Pisma mrtvemu bratu (SKA 1987), Lepo je biti mlad (SKA 1971)
Tone Brulc (1927 +) – zbirka novel Verdevanje angelčka (SKA 1992), roman Judeževi groši (Ljubljana 1996)
 

Mlajša generacija

Andrej Rot (1953) – proza in eseji
Tone Rode (1969) – pesmi
Vinko Rode (1932) – pesmi Pesmi iz pampe (1965), Nekje je stvarnost prozorna (1987)
Tine Debeljak ml. (1936) – pesmi Pesmi iz pampe (1965), Prst časa (1990)

 

IV. EMIGRANTSKI PISCI MED RIMOM IN TRSTOM

Vinko Beličič (1913) – pesniške zbirke Gmajna (1988), Bližine in daljave (1973), Pesem je spomin (1988); povesti Molitev na gori (Ljubljana 1943); zbirka črtic Dokler je dan (1957), Med mejniki (1971); spomini Prelistavnje poldavnine
Rafko Vodeb (1922) – pesniške zbirke Kam potujejo oblaki, Človek sam, In vse bo luč
Vladimir Truhlar (1912–1977) – pesniški zbirki V dneh šumi ocean (1970), Luč iz črne prsti (1973)
Mirko Javornik (1909–1986) – proza, Pero in čas (1944, 1980)
Andrej Kobal (1899–1988) – proza, Svetovni popotnik pripoveduje (I. del – 1975 in II. del – 1976), Slovenec v službi FBI (1981)

 

V. SLOVENSKI PISCI V AZIJI

Vladimir Kos (1924) – pesniške zbirke Marija z nami na tuje gre, Deževni dnevi, Dober večer, Tokio (1960), Ljubezen in smrt, In še nekaj, Pesmi iz daljnega vzhoda (1971), Spev o naši gori (1981), O svetloba, voda, zrak (Družina 1999)
Marija Sreš – kratka proza Ko kesude cveto
Jože Cukale (1915 +) – poezija

 


ORGANIZACIJE, POVEZANE Z DELOVANJEM SLOVENSKE EMIGRACIJE

1. Raziskovalni inštitut (New York)
2. Slovenska kulturna akcija (Buenos Aires)
3. Izseljensko društvo Slovenija v svetu (Ljubljana)


Ç NAZAJ