LITERARNOVRSTNA UMESTITEV BESEDILA


Čeprav so nekateri besedilo imenovali tudi novela (tudi sam avtor ga imenuje tako), se dilema med poimenovanji novela in roman kljub skromnejšemu obsegu besedila (dobrih 170 strani) nagiba v prid slednjemu.

  • V dogajanje je namreč poleg glavne osebo vključenih še precej oseb, ki so le posredno povezane z osrednjo temo (npr. Katja, žena, brat, Grandoma in njegova nečakinja, voznik tovornjaka, gospodinja v Buenos Airesu, njen sin).
  • Zgradba besedila je zelo zapletena, saj se mešata sintetična in analitična zgodba, tako skozi epske prikaze dogodkov kakor skozi meditacije ter razmišljanja.
  • Dogajalni prostor je razpršen med Slovenijo (Ljubljana, Koroška, Trst) in Argentino (San Antonio, Buenos Aires), prav tako se po asociativnih preskokih prepletajo različni dogajalni časi (od otroštva glavne osebe do sedanjega trenutka).
  • Glavna oseba je kljub anonimnosti individualizirana, psihološko utemeljena, tako da skozi njena razmišljanja zaznavamo njen psihološki razvoj.

Vse to so razlogi, da lahko besedilo Človek na obeh straneh stene imenujemo (kratki) roman.


Ç NAZAJ