PREŠERNOV PESNIŠKI RAZVOJ

 

Potekal je v treh obdobjih:

1. MLADOSTNO OBDOBJE: 1824 - 28  
    - lahkotne ljubezenske pesmi, namenjene vsem dekletom, ustvarja pod vplivom predromantike
    (Povodni mož, Zvezdogledom, Dekletom)

2. ZRELO OBDOBJE: 1828 - 40
    - prehod v romantiko, ljubezen do Julije, prijateljstvo s Čopom, prevladuje osebna tematika
    (Slovo od mladosti, Sonetje nesreče, Sonetni venec, Gazele, Glosa, Krst pri Savici, Pevcu)
    Uvedel je več novih pesniških oblik (tercino, stanco, sonet, gazelo, gloso), pisal balade in romance.

3. POZNO OBDOBJE: 1840 - 49
   - obračun z življenjem, razočaranje, pesimizem
    (Zgubljena vera, Neiztrohnjeno srce, Zdravljica)
    Pesmi so bolj umirjene in manj osebne kot prej, po obliki preproste, v slogu in motiviki se je
    naslonil na ljudsko pesništvo.


NAZAJ