ZGRADBA ROMANA


 

Roman je razdeljen na tri dele:        Filio

Dnevnik Helene Brass

Uri

 

V naslovih so imena treh osrednjih oseb, ki so med seboj usodno povezane: Filio je vnukinja Helene Bras in je zrasla skupaj s posvojenim Urijem.

 

Poleg jasne tridelnosti romana prispeva k razgibanosti tudi spreminjanje pripovednega subjekta:

 

1. del (Filio) – napisan v 1. osebi ednine, v njem je predstavljeno aktualno dogajanje s številnimi retrospektivami,

2. del (Dnevnik Helene Bras) – napisan v obliki dnevnika v 1. osebi ednine,

3. del (Uri) – v njem je največ spreminjanja pripovednega subjekta: najprej v 3. osebi, nato v 2. osebi ednine, nato v 1. osebi ednine in epilog v 3. osebi ednine.

 

Po dolžini je najdaljši drugi del, dnevnik; najkrajši je prvi.

 

 


Ç  NAZAJ NA PRVO STRAN