UVOD                    Saša Kocijančič
Odprl si interaktivne spletne strani
PRETVARJANJE MERSKIH ENOT.
Preberi si:
ZGODOVINA MERJENJA IN ENOTE MERSKE NAPAKE
MERJENJE DANES  IN MEDNARODNI SISTEM ENOT
DESETISKE PREDPONE INTERNET NASLOVI

NALOGE
Preberi si dogovore o zapisovanju eksponentov, ulomkov in potenc.
Naloge so sestavljene po razlicnih sklopih:

DOLZINSKE ENOTE ENOTE ZA MASO
PLOSCINSKE ENOTE ENOTE ZA GOSTOTO
PROSTORNINSKE ENOTE DRUGE IZPELJANE ENOTE
ENOTE ZA CAS
ENOTE ZA TEMPERATURO ENOTE DRUGOD PO SVETU

Orodje za izdelovanje aktivnih spletnih strani  Hot Potatoes.

LITERATURA
 
 

Pripombe     Presnemi na disk(506kb)            Učni listi