PRIPRAVA AKTIVNIH OMREŽNIH IZOBRAŽEVALNIH SESTAVKOV Z Ms WordOM

Klemen Bajec, dr. Vladimir Batagelj

Povzetek

Za pripravo aktivnih omrežnih izobraževalnih sestavkov morajo učitelji poznati HTML in vsaj osnove jezikov JavaScript in Java. V prispevku je predstavljen sistem, ki omogoča, da zaobidemo ta problem. Sistem temelji na MS Wordu kot prijaznemu urejevalniku omrežnih sestavkov, in ponuja možnost enostavnega vključevanja aktivnih elementov. Ti so podprti z ustreznimi programčki v JavaScriptu in Javi. Tako oblikovani sestavek je že primeren za uporabo na omrežju. Tekoča izvedba sistema omogoča pripravo aktivnih omrežnih vprašalnikov (kvizov), ki sproti nadzirajo učenca pri reševanju.

Uvod

Sestavki v HTML, dopolnjeni z aktivnimi elementi napisanimi v Javi in JavaScriptu, ponujajo nove možnosti za pripravo izobraževalnih gradiv na omrežju.

Obstaja precej že pripravljenih aktivnih elementov v Javi in JavaScriptu za podporo izobraževalnih omrežnih sestavkov [9,10,11]. Vendar povprečno računalniško izobražen učitelj premalo pozna HTML, Javo in JavaScript, da bi zlahka vključeval te sestavine v svoje sestavke.

No, kot vemo:

Večina računalniško pismenih učiteljev uporablja MS Word.
MS Word omogoča izdelavo omrežnih sestavkov in tudi pretvarjanje ostalih oblik sestavkov v obliko HTML.
Zmožnosti MS Worda lahko razširimo z dodajanjem makrojev napisanih v Visual Basicu for Applications [3, 5].

Zato smo izbrali MS Word za osnovo pri izdelavi učitelju prijaznega orodja za oblikovanje omrežnih izobraževalnih sestavkov z aktivnimi elementi. Zamisel je naslednja:

Za osnovno oblikovanje sestavkov uporabimo kar MS Word, ki že vsebuje predlogo za oblikovanje omrežnih sestavkov v HTML.
To predlogo razširimo z novo izbiro z aktivnimi elementi (Slika 1). Vse potrebne lastnosti izbranega aktivnega elementa uporabnik določi s pomočjo obrazca (Slika 2).

Ko sestavek shranimo, Word sproži makroje, ki vključijo v sestavek vso potrebno podporo v Javi in JavaScriptu.

Slika 1. Vstavljanje nove luknje

Slika 2. Obrazec, v katerem podamo lastnosti luknje

Sistem za izdelavo omrežnih testov

Sistem je še v razvoju. Zaenkrat ponuja naslednje možnosti:

Vse možnosti, ki jih ponuja HTML in jih podpira MS Word (oblikovanje in vključevanje slik, videa, zvoka, ...).
Novi aktivni elementi razviti za ta sistem (stikala, vprašalniki z odgovori a-b-c, številska vrednost, odgovor v obliki besedila (niz znakov), izbira mesta na sliki, ...).
Aktivni elementi so lahko povezani z detektivi in točkovniki. Detektiv in točkovnik zbirata podatke o dejavnosti uporabnika, ki jih lahko uporabnik ali njegov učitelj upošteva pri vrednotenju napredovanja.
Sistem omogoča pošiljanje rešitev po elektronski pošti. Z uporabo detektiva in točkovnika se po elektronski pošti lahko posredujejo poleg odgovorov tudi dodatni podatki o poteku reševanja.

Programčki, ki podpirajo delovanje aktivnega elementa, so zbrani v dodanih knjižnicah, sistem pa omogoča tudi vključitev programčkov v JavaScriptu v sam sestavek. Sistem je v bistvu razširitev Wordove predloge za pripravo spletnih strani.

Uporabljena je različica MS Word 7.0. Za delovanje je potreben še omrežni pregledovalnik, ki podpira HTML 4 in JavaScript 1.2 ter Java 1.1.

Poglejmo si postopek dodajanja aktivnega elementa vrste luknja. Element vrste luknja je v prikazu sestavka viden kot polje za vnos niza znakov. Sprejme lahko niz znakov ali številsko vrednost. Za preverjanje pravilnosti odgovora je na voljo več različnih testov.

Najprej v novi izbiri izberemo ukaz Nova luknja. Pojavi se obrazec, kamor vnesemo vse potrebne lastnosti aktivnega elementa luknja. Ko izpolnimo obrazec, se na tekoče mesto v datoteki vključi ustrezen zapis. Ta zapis je sestavljen iz dveh delov: koda JavaScript z značko <script> in vsebina, ki je vidna pri prikazu sestavka v Wordu z značko <noscript>. MS Word deluje kot omrežni pregledovalnik, ki ne podpira jezika JavaScript.

Vsak aktivni element je podprt z ustreznim programčkom v JavaScriptu ali Javi. V našem primeru je to funkcija luknja, ki je konstruktor za objekt, ki skrbi za delovanje aktivnega elementa. Slika 3. prikazuje delujočo luknjo vključeno v omrežni sestavek

Slika 3. Delujoča luknja

Zaključek

Sistem je mogoče poljubno razširiti z dodajanjem novih vrst aktivnih elementov. Uporabimo ga lahko za pripravo sestavkov za samopreverjanje pa tudi za preverjanje znanja preko interneta. Pri uporabi na omrežju se pojavlja še problem skrivanja pravilnih odgovorov.

Tekoča izdaja sistema z nasveti za uporabo in zgledi bo na voljo na

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/dela/author/default.htm

Literatura

Barker P (1993) Exploring Hypermedia. Kogan Page, London.
Druin A and Solomon C (1996) Designing Multimedia Environments for Children. Wiley, New York.
Getz K and Gilbert M (1997) VBA Developer's Handbook. Sybex, San Francisco.
Hribar P (1998) HTML 4.0. Flamingo, Nova Gorica.
Pretnjak M (1998) Visual Basic za Aplikacije. Desk, Izola.
Sharp V (1996) Computer Education for Teachers. Brown &Benchmark, Chicago.
Solomon C (1997) Microsoft Office 97 Developer's Handbook. Microsoft Press, Redmond, Washington.
(1997) S programom Microsoft Word 97 do uspeha. Microsoft Corporation, Ljubljana.
developer.com JavaScript. http://www.developer.com/directories/pages/dir.javascript.html
developer.com Java. http://www.developer.com/directories/pages/dir.java.html
Dremelj R (1996) Functions. http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/dela/netbook/nb31.htm

Avtorja:

Klemen Bajec in prof. dr. Vladimir Batagelj
Univerza v Ljubljani, FMF, Oddelek za Matematiko
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

E-mail: klemen.bajec@fmf.uni-lj.si, vladimir.batagelj@uni-lj.si