E-gradivo:
Digi DT
Kazalo gradiva Organizacija gradiva Avtorji gradiva ZahvalaPomoč -
Navodila za
uporabo

E-gradivo: Digi - Digitalna tehnika

Dobrodošli na uvodni strani e-gradiva: Digi DT

Pozdravljeni! To je uvodna stran e-gradiva Digi - Digitalna tehnika.

Kaj je Digi DT?

Digi DT je e-gradivo namenjeno podpori učenja in poučevanja osnov digitalne tehnike pri predmetu Digitalna tehnika v 3. letniku izobraževalnega programa elektrotehnik elektronik. Gradivo lahko uporabljamo pri osrednjih poglavjih tega predmeta. Gradivo je namenjeno tudi drugim predmetom in izobraževalnim programom, ki imajo v učnih načrtih vklučena poglavja iz osnov digitalne tehnike.

Gradivo vključuje tudi spoznavna področja, ki jih običajen tekst v učbenikih težko aktivira. Ključen gradnik e-gradiva je lasten simulator digitalnih vezij. Pri razvoju simulatorja smo zavestno vključili nekatere posebne rešitve, namenjene izključno za didaktično rabo. Simulator je osnova za interaktivne dele e-gradiva, ki učencu in učitelju olajšalo prehod med podajanjem osnovnih zakonitosti digitalnih vezij in preizkušanjem delujočih vezij.

Naprej na gradivo Digi DT

Naslednja povezava vas popelje neposredno na samo e-gradivo Digi DT.