Brez knjige

 
 

 

 

 

 
             
 

Kazalo

Spletna stran Brez knjige

- kaj je

- zakaj naj jo uporabljam

- pogoji uporabe

 

Brez knjige - navodila za pripravo vaj, testov, ...

- iz pripravljenih nalog

- iz javne knjižnice testov

- izbirnega tipa ali tipa kratkih odgovorov

- povezovalnega tipa

- kot diapozitivov (možna velika lastna kreativnost)

 

 

Spletna stran Brez knjige

 

1. Brez knjige - kaj je to?

 • Brez knjige je spletno orodje za učitelje za pripravo lastnih vaj, preverjanj znanj, testov... iz že obstoječih vaj ali vaj po lastni zamisli (navodila za pripravo lastnih vaj, testov, ...)

 • Brez knjige je spletna stran, ki vsebuje ogromno že pripravljenih vaj za utrjevanje matematike, geografije, kemije, biologije, angleščine, nemščine ...

2. Zakaj naj uporabljam spletno stran Brez knjige?

 • Zaradi podrobne povratne informacije (opisne in grafične) o doseženih učnih ciljih posameznega učenca in celotnega razreda (poglej primer povratne informacije).
  Za pridobitev opisane povratne informacije pa je potrebno, da učitelj pripravi svoje lastne vaje, teste ... (oziroma naredi izbor pripravljenih vaj) in jih da reševati učencem.

 • Ker imajo tudi učenci in straši dostop do povratne informacije o uspešnosti reševanja posameznih vaj oziroma testov preko spletne strani razreda, ki se samodejno oblikuje.

 • Ker odpade popravljanje izdelkov učencev.

 • Ker lahko za izdelavo svojega testa, vaj uporabite ogromno zbirko že pripravljenih primerov ali pa testov drugih učiteljev.

 • Ker se samodejno oblikuje stran, ki omogoča učencem utrjevanje nalog (v šoli ali doma) pred reševanjem testa. Po končanem reševanju dobijo povratno informacijo o uspešnosti reševanja in možnost da napačno rešene primere popravijo.

 • Ker skupaj lahko zgradimo zelo bogato zakladnico vaj in testov, se drug od drugega učimo, dobimo nove ideje, ...

3. Pogoj za uporabo

 • Stran je popolnoma brezplačna, potrebna je samo registracija učitelja, če hoče izdelovati lastne teste, vaje ...

 • Registracija vam vzame nekaj minut časa in izgleda takole:

 

Opomba: Uporabniško ime in geslo si izberete sami. "Čudne" črke in številke morate prepisati v pripravljen okvirček.

Ko kliknete gumb Sprejmi, ste registrirani in takoj lahko začnete z uporabo spletne strani.

 

 

 
   

Priprava navodil: Damjana Vidmar